WIZYTÓWKA FIRMY

Kondrex Sp. z o.o.

ul. Boleniowa 1, 85-435 Bydgoszcz
tel: 523722441 / 508333731 / 602397686+