WIZYTÓWKA FIRMY

P. H. U. PARKIECIK

Ul. Koszarowa 26A/31, 85-325 Bydgoszcz
tel: 781518211
branża: budownictwo - obiekty wykończenia, stolarka/drewno