WIZYTÓWKA FIRMY

"BUSKOPOL" S.A.

ul. Kilińskiego 41, 28-100 Busko-Zdrój
branża: budownictwo - drogi chodniki place, budownictwo - wodno-kanalizacyjne, materiały prefabrykaty budowlane...

Opis firmy

BUSKOPOL Sp. z o.o. jest Firmą, która wnikliwie, etycznie i nowocześnie realizuje projekty, zarządza nimi i w warunkach wzmagającej się konkurencji oraz rosnących potrzeb klientów stale doskonali oferowane usługi. W swej pracy nad starannie dobranymi celami nasz. Zespół kieruje się radością i zadowoleniem klienta, kanonami piękna oraz respektowaniem najbardziej efektywnych modeli pracy zespołowej.


USŁUGI

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska "BUSKOPOL" Spółka z o.o. zatrudnia wysoko wykwalifikowany zespół pracowników inżynieryjnych i administracyjnych. Posiadamy rozbudowaną bazę sprzętową
i materiałową oraz współpracujemy z wieloma firmami budowlanymi i inżynieryjnymi, co pozwala skutecznie prowadzić działalność zarówno na terenie województwa Świętokrzyskiego jak i w innych rejonach kraju.

Generalne wykonawstwo:

- kanalizacje sanitarne i deszczowe
- oczyszczalnie ścieków
- sieci wodociągowe i ujęcia wody pitnej
- wały przeciwpowodziowe
- zbiorniki wodne
- jazy
- stopnie wodne i mosty
- regulacje rzek
- melioracje gruntów ornych i łąk
- rekultywacje terenów pogórniczych
- drogi, chodniki, place utwardzone

Oferujemy:

- przewierty sterowane
- inspekcje TV rurociągów
- prefabrykaty betonowe i żelbetowe
- transport naczepą niskopodwoziową
ul. Kilińskiego 41
28-100 Busko-Zdrój