WIZYTÓWKA FIRMY

MUSI Spółdzielnia Usługowa w Gdańsku

MUSI Spółdzielnia Usługowa w Gdańsku

ul. Wajdeloty 28, 80-437 Gdańsk
branża: ochrona osób mienia konwojowanie, sprzątanie pielęgnacja - obiektowa, sprzątanie pielęgnacja - terenowa

Opis firmy

Jesteśmy firmą o ponad 59 letniej tradycji. Zatrudniamy około 400 pracowników. Prowadzimy działalność gospodarczą na terenie woj. Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego. Zapewniamy ulgi we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości około 20% wartości zlecenia.


POSIADAMY:

- koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr L-0437/00 z 31.03.2000,
- Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000 w zakresie:
• fizycznej i technicznej ochrony osób i mienia
• sprzątania i utrzymania terenów
• organizacji i prowadzenia parkingów.
- status zakładu pracy chronionej - decyzja nr C/00075 z 30.06.1992 r.,
- rekomendację Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia,
- certyfikat Porozumienia Branżowego Związku Pracodawców,
- certyfikaty Polskiego Stowarzyszenia Czystości,
- polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
- potencjał ekonomiczno-finansowy umożliwiający realizację zadań gospodarczych,
- własny fundusz asekuracyjny na wypłatę ewentualnych odszkodowań.


USŁUGI

- Fizyczna ochrona mienia
- Techniczna ochrona mienia
- Sprzątanie
- Medycyna pracy
- Handel hurtowy
- Prowadzenie i organizacja parkingów
ul. Wajdeloty 28
80-437 Gdańsk