WIZYTÓWKA FIRMY

Drogomet Sp. z o.o.

Drogomet Sp. z o.o.

ul. Litewska 20, 80-719 Gdańsk
branża: budownictwo - drogi chodniki place, budownictwo - wodno-kanalizacyjne, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego...

Opis firmy

Wykonujemy każdy rodzaj robót drogowych, wraz z przebudową i modernizacją urządzeń podziemnych, dzięki szerokiej współpracy z Podwykonawcami z tych branż. Wysoko wykwalifikowany zespół pracowników pozwolił na wyspecjalizowanie się w wykonawstwie wszelkiego rodzaju robót brukarskich, w tym nawierzchni zabytkowych objętych ochroną konserwatorską.

Firma jest prywatnym przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym w robotach drogowych. Jako spółka prawa handlowego powstała w 1988 roku. Posiadając doświadczoną kadrę pracowników oraz profesjonalny sprzęt do realizacji zadań oferujemy usługi w zakresie:

* robót drogowych (podbudowy chodników, nawierzchni z materiałów betonowych i kamiennych)

* robót bitumicznych (nawierzchnie z asfaltu lanego, betonu asfaltowego, frezowanie nawierzchni bitumicznych i betonowych)

* roboty ziemne (wykopy, nasypy, makroniwelacje)

* roboty w zakresie inżynierii ruchu drogowego (oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome w technologiach cienko i grubo warstwowych, bramownice drogowskazowe, oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym)

* prowadzenie robót w zakresie utrzymania zimowego chodników i placów

* mała architektura (zagospodarowanie ulic i placów, reklamy planszowe)

* działalność handlowa (sprzedaż znaków drogowych, słupków do znaków i tablic informacyjnych, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego np. światła ostrzegawcze, progi zwalniające, progi podrzutowe, lustra drogowe, pachołki drogowe, tzw. fala świetlna, bariery ochronne, podstawy do słupków przenośnych i barier, słupki przeszkodowe, słupki parkingowe itd.)

Roboty wykonujemy solidnie, fachowo i terminowo. Dysponujemy certyfikatem bezpieczeństwa na znaki drogowe oraz zastrzeżone wzory.

Zapraszamy zarządców dróg i wspólnoty mieszkaniowe, inwestorów, architektów, handlowców oraz osoby zainteresowane stałą współpracą jak i tych Państwa, którzy mają swoje indywidualne zamówienia do realizacji ich w naszej firmie.
ul. Litewska 20
80-719 Gdańsk