WIZYTÓWKA FIRMY

Infor Biznes Sp. z o.o.

Infor Biznes Sp. z o.o.

ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa
branża: reklama prasa media

Opis firmy

INFOR Biznes Sp. z o.o.

Władze spółki:
Prezes Zarządu: Ewa Świstuniuk
Wiceprezes Zarządu: Bohdan Gawroński
Wiceprezes Zarządu: Jan Jaworowski

Zakres działalności:
Od 14 września 2009r. INFOR Biznes rozpoczął wydawanie nowej gazety codziennej Dziennika Gazety Prawnej, składającej się z żółtych i łososiowych stron Gazety Prawnej oraz białych stron DZIENNIKA Polska Europa Świat. Do internetowego portfolio spółki INFOR Biznes dołączył prężnie rozwijający się serwis dziennik.pl. W ostatnim kwartale 2009 roku spółka INFOR Biznes dokonała zakupu serwisu Dziennik Internautów oraz Totalmoney.pl.

INFOR BIZNES Sp. z o. o.
KRS:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 307225
REGON: 141442680
NIP: 5272575823
Kapitał zakładowy: 29.421.550,00 zł (opłacony w całości)

Produkty spółki:
Dziennik Gazeta Prawna, GazetaPrawna.pl, Forsal.pl, Dziennik.pl, Dziennik Internautów, Totalmoney.pl

Dziennik Gazeta Prawna powstał we wrześniu 2009r. w wyniku połączenia dwóch doskonale rozpoznawalnych i cenionych ogólnopolskich dzienników: ukazującej się od 15 lat Gazety Prawnej oraz opiniotwórczego Dziennika Polska Europa Świat.

Dziennik Gazeta Prawna jest gazetą opiniotwórczą o wyraźnym profilu biznesowym. Składa się z dwóch grzbietów: głównego o białym kolorze papieru i "żółtych stron" Gazety Prawnej. Tzw. "białe strony" mają charakter informacyjno-biznesowy, przez co szeroko podejmują tematykę polityczną i społeczną przez pryzmat interesów gospodarczych. W tej części znajdują się także pogłębione treści dotyczące finansów, bankowości i różnych sektorów gospodarki.

Od 30 sierpnia 2010 roku Dziennik Gazeta Prawna wzmocnił treści gospodarczo - prawne, odświeżył layout i wprowadził nową winietę. Do grzbietu głównego w informacjach gospodarczo-biznesowych dodano komentarze prawne, wyróżnione żółtą aplą. Tytuł oferuje odtąd czytelnikom więcej treści o charakterze poradnioczo - narzędziowym.

Żółte strony „Gazety Prawnej” od lat poświęcone tematyce prawno-podatkowej zyskały dodatkowe 4 strony. Tym samym wzmocniono kompetencje tytułu w obszarze prawnym. DGP składa się z 16 stron białych i 16 żółtych. Ponadto, w każdy piątek ukazuje się w nowej formule biznesowej 16-kolumnowy „Magazyn. Pieniądze na weekend”, a także dodatek „Kultura” wraz z programem TV.

Partnerem strategicznym „Dziennika Gazety Prawnej” jest Financial Times.
ul. Okopowa 58/72
01-042 Warszawa