WIZYTÓWKA FIRMY

Przedsiębiorstwo VOLFRAM s.j. Mokrzycki ...

Przedsiębiorstwo VOLFRAM s.j. Mokrzycki ...

ul. Żytnia 3, 84-120 Władysławowo
branża: budownictwo - obiekty wykończenia, budownictwo - wielobranżowe/specjalistyczne, budownictwo - wodno-kanalizacyjne...

Opis firmy

Firma VOLFRAM oferuje kompleksową realizację prac w zakresie usług budowlanych. Posiadamy potencjał techniczny i ekonomiczny pozwalający realizować Państwa zlecenia szybko i solidnie.

Wykwalifikowana kadra inżynieryjno-techniczna posiada fachową wiedzę oraz bogate doświadczenie. Prace wykonywane są przez wyspecjalizowane ekipy dysponujące nowoczesnym sprzętem montażowo - pomiarowym.


Realizujemy następujące usługi:

Budowlane


  • generalne wykonawstwo obiektów budowlanych, przemysłowych, biurowych, handlowych
  • roboty budowlano - montażowe w zakresie konstrukcji budowlanych stalowych i żelbetowych, instalacje, zbiorniki

Elektryczne

  • budowa linii energetycznych niskiego i średniego napięcia
  • budowa linii oświetleniowych napowietrznych i kablowych
  • budowa napowietrznych linii izolowanych
  • montaż i wyposażenie stacji transformatorowych
  • montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
  • wykonawstwo pomiarów roboczych i ochronnych

Telekomunikacyjne

  • Budowę doziemnej kanalizacji teletechnicznych
  • Budowę doziemnych rurociągów kanalizacyjnych
  • Budowę sieci magistralnych
  • Budowę sieci abonenckich
  • Budowę, instalację kablowych linii światłowodowych i sieci miedzianych dla potrzeb telekomunikacji, teleinformatyki, telewizji kablowej i przemysłowej, systemów sterowania i kontroli
  • Montaż linii napowietrznych
  • Wciąganie kabli w kanalizację kablową
  • Montaż złączy na kablach wszystkich typów
  • Przełączanie istniejących sieci telekomunikacyjnych do nowych struktur
  • Wykonywanie testów odbiorczych
  • Wykonywanie technicznych dokumentacji powykonawczych kanalizacji i sieci kablowej

Gazowe

  • budowy gazociągów średniego i niskiego ciśnienia w pełnym zakresie średnic
  • budowy gazociągów rozdzielczych z rur stalowych i PE wraz z przyłączami do budynków i punktami redukcyjnymi
  • ochrony katodowej i robót elektrycznych

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

  • budowę sieci wodociągowej z rur PE i stalowych
  • remonty sieci wodociągowej
  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • budowę oczyszczalni ścieków
ul. Żytnia 3
84-120 Władysławowo