WIZYTÓWKA FIRMY

TELBUD S.A.

TELBUD S.A.

ul. Krauthofera 23, 60-203 Poznań
branża: budownictwo - ciepłownictwo, budownictwo - wielobranżowe/specjalistyczne, elektryka energetyka osprzęt...

Opis firmy

PT "TELBUD" S.A. prowadzi działalność projektową i wykonawczą w dziedzinie szeroko pojętych systemów teletechniki i telekomunikacji, automatyki i informatyki oraz elektroenergetyki, a także ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii.

W czasie naszej wieloletniej działalności zdobyliśmy szczególnie bogate doświadczenie w zakresie:

  • sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
  • sieci i urządzeń sanitarnych
  • zdalnego nadzoru i sterowania oraz monitoringu wizyjnego miast i różnorodnych obiektów
  • automatyki i ochrony budynków
  • wykrywania i sygnalizacji pożaru, włamania i napadu
  • telewizji dozorowej i kontroli dostępu
  • telewizji kablowej oraz szerokopasmowych sieci HFC z dostępem do usług multimedialnych
  • dostępu radiowego

a także:

  • budowy linii światłowodowych z uruchomieniem traktów cyfrowych, w tym układania kabli światłowodowych w kanalizacji ściekowej
  • budowy masztów i wież dla łączności radiotelefonicznej
  • budowy systemów pozyskiwania i przetwarzania energii
  • wykonania instalacji teletechnicznych
  • realizacji kompleksowych projektów inwestycyjnych w systemie "pod klucz"
  • przebudowy i modernizacji istniejących obiektów

Działamy również w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska, w zakresie wykorzystania alternatywnych źródeł energii (kolektory słoneczne i pompy cieplne) oraz bezpiecznych dla środowiska systemów utylizacji odpadów.
ul. Krauthofera 23
60-203 Poznań