WIZYTÓWKA FIRMY

PreZero Service Południe sp z o.o.

PreZero Service Południe sp z o.o.

ul. Kokotek 33, 41-700 Ruda Śląska
branża: nadzór doradztwo obsługa przedsięb., sprzątanie pielęgnacja - terenowa, utylizacja odpadów oczyszczalnie

Opis firmy

Naszym zadaniem jest organizowanie i realizacja całościowego procesu usuwania odpadów u klienta, począwszy od podstawienia odpowiednich pojemników, a skończywszy na usuwaniu odpadów w miejscu ich powstawania i udokumentowaniu przejęcia odpadów (na życzenie klienta wystawiamy karty przekazania odpadów, dokumenty potwierdzające odzysk oraz dokumenty potwierdzające recykling).

Od wielu lat z sukcesem współpracujemy z lokalnymi samorządami, prywatnymi przedsiębiorstwami, międzynarodowymi koncernami, sieciami handlowymi oraz zakładami produkcyjnymi, każdorazowo uwzględniając specyfikę działalności klienta i jego indywidualne zapotrzebowanie w zakresie gospodarki odpadami. Szerokie spektrum usług świadczonych przez spółki Grupy Tönsmeier gwarantuje indywidualne rozwiązania i kompleksową obsługę klienta. Na podstawie analizy potrzeb, profilu prowadzonej działalności, rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów oraz w oparciu o fachową wiedzę naszych pracowników, tworzymy ofertę szytą na miarę potrzeb klienta.


Zakres naszych działań obejmuje:

  • zbiórkę i wywóz odpadów stałych
  • wywóz odpadów płynnych
  • wywóz odpadów niebezpiecznych
  • wywóz odpadów przemysłowych
  • składowanie odpadów stałych
  • selektywną zbiórkę odpadów
  • recykling tworzyw sztucznych
  • recykling stłuczki szklanej
  • recykling papieru i tektury
  • pozyskiwanie i przetwarzanie makulatury
  • letnie i zimowe utrzymanie dróg
  • wywóz gruzu budowlanego
  • niszczenie dokumentów
  • produkcję paliwa alternatywnego
  • wynajem sprzętu
  • likwidację dzikich wysypisk
  • demontaż i utylizację azbestu
  • utrzymanie zieleni miejskiej
  • usługi porządkowe
  • zbiórkę i wywóz AGD i RTV
  • doradztwo techniczne, ekonomiczne i prawne w zakresie gospodarki odpadami
ul. Kokotek 33
41-700 Ruda Śląska