WIZYTÓWKA FIRMY

Biuro Wycen Nieruchomości GOODWILL Barba...

Biuro Wycen Nieruchomości GOODWILL Barba...

ul. Andromedy 12/5, 44-117 Gliwice
branża: budownictwo - obsługa, geodezja geologia kartografia urbanistyka, nieruchomości

Opis firmy

Podstawowym zakresem działalności firmy jest wycena nieruchomości. Jesteśmy wiarygodnym partnerem wielu banków i innych instytucji finansowych, urzędów miast, urzędów gmin, sądów powszechnych, kancelarii komorniczych oraz przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych.


Zakres usług:

  • szacowanie wartości nieruchomości, środków trwałych, praw do gruntów, budynków i budowli
  • wyceny terenów leśnych, parków, nasadzeń
  • szacowanie mienia zabużańskiego
  • wyceny majątku trwałego dla celów ubezpieczeniowych
  • wyceny nieruchomości jako zabezpieczenia udzielanego kredytu
  • szacowanie majątku trwałego przedsiębiorstw
  • szacowanie nieruchomości dla celów egzekucyjnych
  • określenie wartości dla celów podziału majątku
  • wykonywanie projektów wyodrębnienia własności lokali
  • analizy rynku nieruchomości
  • inwentaryzacje budynków i lokali
ul. Andromedy 12/5
44-117 Gliwice