WIZYTÓWKA FIRMY

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu

ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl
branża: bhp bezpieczeństwo pracy, szkolenia edukacja tłumaczenia

Opis firmy

Tagi: kursy, szkolenia, kursy gastronomiczne, kursy komputerowe, kursy budowlane, egzaminy, szkolenia wyjazdoweZakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu  O nas

  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu jest stowarzyszeniem oświatowo-wychowawczym i naukowo technicznym.

  Dostosowując swoją ofertę do potrzeb uczestników naszych kursów, wspieramy jednocześnie lokalny i regionalny rynek pracy. Od 1992 roku pracujemy w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych naszych absolwentów poprzez szkolenia, kursy, seminaria.

  Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz własnej bazie edukacyjnej jesteśmy przygotowani, aby sprawnie realizować kursy, szkolenia, seminaria, warsztaty doradcze. Współpraca ze znaczącymi instytucjami egzaminacyjnymi, pozwala absolwentom ZDZ uzyskiwać specjalistyczne uprawnienia w wielu dziedzinach. Oferujemy również wsparcie ze strony realizatorów szkoleń oraz doradców zawodowych.

  Jakie są nasze cele? Naszym celem jest zarówno wspieranie osób aktywnych na rynku pracy, jak i osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo. Otwieramy się na potrzeby naszych współpracowników i chcemy z powodzeniem spełniać stawiane nam oczekiwania. Nasze stowarzyszenie wiedzą, praktyką i rzetelną pracą chce stale zdobywać miano niezawodnego partnera.

  Jaka jest dla nas największa wartość? Najważniejsza jest dla nas rzetelność wykonania. Wiemy, że w dłuższej perspektywie to właśnie ta cecha stanowi naprawdę solidny fundament naszej działalności. Postęp i zmiany to niezbędne elementy naszej pracy.

  OFERTA

  KURSY

  - OGÓLNE
  - BUDOWLANE
  - DOSKONALĄCE
  - EKONOMICZNE
  - KOMPUTEROWE
  - MOTORYZACYJNE
  - GASTROMONICZNE
  - OPERATORÓW MASZYN I URZĄDZEŃ
  - OBSŁUGI URZĄDZEŃ PODLEGAJĄCYCH UDT
  - EGZAMINY I UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE

  EGZAMINY

  Dzięki stałej współpracy z Państwowymi Komisjami Egzaminacyjnymi zapewniamy uczestnikom naszych szkoleń egzaminy wewnętrzne i zewnętrzne w miejscu realizacji szkoleń.

  W 2013 roku organizujemy bezpłatne egzaminy przeprowadzane przez Izbę Rzemieślniczą.

  Specjalizacja wielu dziedzin gospodarki oraz regulacje prawne powodują, że potwierdzanie kwalifikacji poprzez uzyskiwanie wymaganych uprawnień zawodowych jest niezbędne do wykonywania coraz większej liczby zawodów.

  SZKOLENIA WYJAZDOWE


  Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń wyjazdowych dla grup zorganizowanych w atrakcyjnych lokalizacjach w Przemyślu oraz w miejscowościach położonych w sercu Bieszczad.

  Miejsce, liczebność grup i wykładowców dostosowujemy do oczekiwań Zleceniodawców.

  Zapewniamy pełną organizację wyjazdu oraz merytoryczny przebieg szkolenia:

  - transport,
  - nocleg,
  - wyżywienie,
  - ubezpieczenie na czas wyjazdu,
  - szkolenie (tematyka do uzgodnienia),
  - przeprowadzenie egzaminów,
  - atrakcyjny program aktywnego spędzania czasu wolnego.

  SZKOŁY

  - POLICEALNA SZKOŁA KOSMETYCZNA  Zapraszamy do współpracy!!!

ul. Wilsona 12
37-700 Przemyśl