WIZYTÓWKA FIRMY

Zakłady Usługowe WSCHÓD spółka z o.o.

Zakłady Usługowe WSCHÓD spółka z o.o.

Szerokie 109C 20-050 Lublin
branża: sprzątanie pielęgnacja - obiektowa, sprzątanie pielęgnacja - terenowa

Opis firmy

Zakłady Usługowe "WSCHÓD" Spółka z o.o. w Lublinie powstały w 1991 r. w Lublinie w wyniku prywatyzacji PKP Kolejowych Zakładów Usługowych. Jako podstawowy profil dzałania ZU "WSCHÓD" Sp. z o.o. obrały usługi utrzymania czystości, które to usługi wykonują do dnia dzisiejszego.


W zakresie utrzymania oferujemy następujące usługi:

    • sprzątanie pomieszczeń
    • sprzątanie placów i dróg
    • dbanie o stan zieleni
    • utrzymanie czystości w środkach komunikacji publicznej
    • inne prace podnoszące standard usługi

Serdecznie zapraszamy do współpracy.
Szerokie 109C 20-050 Lublin