WIZYTÓWKA FIRMY

PRODUCTS ROMANISZYN I ROMANISZYN S.J.

PRODUCTS ROMANISZYN I ROMANISZYN S.J.

ul. Żwirowa 5, 66-400 Gorzów Wielkopolski
branża: administrowanie obiektami/lokalami, sprzątanie pielęgnacja - terenowa, usługi społeczne...

Opis firmy

Firma PHU "Products" S. J. ZPChr. świadczy usługi zieleniarskie oraz jest administratorem Cmentarzy w Gorzowie Wlkp. oraz w Gminie Międzyrzecz.

W zakresie zieleni - zajmujemy się budową, utrzymaniem i konserwacją terenów zielonych, budową małej architektury, renowacją parków zabytkowych i pielęgnacją drzew. Zajmujemy się również całorocznym utrzymaniem czystości, pielęgnacją zieleni oraz zimowym utrzymaniem jezdni i ciągów pieszych.


Prowadzimy również działalność cmentarną w Gorzowie Wlkp., która polega na:

  • prowadzeniu remontów i inwestycji, utrzymaniu czystości i utrzymaniu terenów zielonych na terenie Cmentarza Komunalnego w Gorzowie Wlkp.
  • kopaniu i zasypywaniu mogił
  • przechowywaniu zwłok w chłodni
  • wykonywaniu ekshumacji
  • budowie grobów murowanych i kolumbariów
  • rocznej pielęgnacji mogił
  • nadzorze przy wykonywaniu robót kamieniarsko - brukarskich
  • renowacji nagrobków - obsłudze pogrzebu w zakresie wynajmu sali ceremonialnej i przewozu zwłok karawanem.


Natomiast na terenie Gminy Międzyrzecz prowadzimy działalność cmentarno - pogrzebową, która oprócz czynności wymienionych wyżej obejmuje:

  • sprzedaż ubrań, trumien, wieńców i akcesoriów pogrzebowych
  • kosmetykę i ubieranie zwłok
  • obsługę ceremonii pogrzebowej
  • transport krajowy i zagraniczny zwłok
  • obsługę klientów w zakresie uzyskania zasiłku pogrzebowego w ZUS.
ul. Żwirowa 5
66-400 Gorzów Wielkopolski