WIZYTÓWKA FIRMY

Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o.

Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o.

ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz
branża: sprzątanie pielęgnacja - obiektowa, sprzątanie pielęgnacja - terenowa

Opis firmy

  - dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja

  - obsługa parkingów, urządzenia

  - pielęgnacja zieleni miejskiej

  - pielęgnacja zieleni przydrożnej

  - pojemniki, kontenery na śmieci

  - sanitariaty, kabiny zewnętrzne

  - sprzątanie terenu

  - sprzątanie ulic, dróg, przystanków

  - wycinka drzew przy drogach i w mieście

  - wywóz śmieci, asenizacja
ul. Bieszczadzka 5
38-540 Zagórz