WIZYTÓWKA FIRMY

PUC

PUC "MAX - REM" Spółka z ograniczoną odp...

ul. Św. Szczepana 2a, 61-465 Poznań
branża: budownictwo - ciepłownictwo, budownictwo - sanitarno-hydrauliczne, konstrukcje obiekty inżynierskie...

Opis firmy

Naczelnym celem naszej firmy jest zadowolenie klienta, dlatego... stawiamy na niezawodność działania i wysoką jakość świadczonych usług.


PUC "MAX - REM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. to firma wielobranżowa, a jej wiodącą branżą jest ciepłownictwo. W ramach prowadzonej działalności firma oferuje usługi w zakresie:

  - wykonawstwa i projektowania robót ciepłowniczych a zwłaszcza budowy sieci preizolowanych, węzłów cieplnych, węzłów wody lodowej, kotłowni oraz specjalistycznych robót inżynieryjnych ciepłowniczych

  - wykonawstwa robót w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej (budowa, naprawy, remonty, czyszczenie)

  - projektowania i wykonawstwa robót ogólnobudowlanych w tym modernizacji i budowy komór ciepłowniczych

  - robót konserwacyjnych i obsługi kotłowni, węzłów cieplnych oraz instalacji wewnętrznych

  - robót odtworzeniowych po pracach drogowych, robotach rozbiórkowych i demontażowych

  - serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego wraz z eksploatacją węzłów cieplnych, kotłowni olejowych i gazowych

  - montażu i spawania konstrukcji stalowych, izolacji termiczne, demontażu urządzeń i obiektów stalowych
ul. Św. Szczepana 2a
61-465 Poznań