WIZYTÓWKA FIRMY

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW ’PROSNA’ W KALISZU

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW ’PROSNA’ W KALISZU

ul. Widok 2A, 62-800 Kalisz
branża: ochrona osób mienia konwojowanie, sprzątanie pielęgnacja - obiektowa, sprzątanie pielęgnacja - terenowa

Opis firmy

  Spółdzielnia "Prosna" w Kaliszu jest zakładem usługowym z wieloletnią tradycją. Prowadzimy działalność gospodarczą od ponad 54 lat, świadcząc profesjonalne usługi w zakresie ochrony mienia, a nadto na życzenie kontrahentów wykonujemy usługi w zakresie prac gospodarczych.

  Ponadto Spółdzielnia na podstawie kontraktów zawartych z partnerami z Europy Zachodniej, zajmujemy się konfekcjonowaniem dzianin i tkanin, realizując zamówienia odbiorców zagranicznych wg ich życzeń i potrzeb.

  Firma nasza jest wiarygodnym partnerem, posiadającym niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny i ekonomiczny a także wyszkolonych pracowników co zapewnia rzetelne wypełnianie swoich zadań, a w konsekwencji gwarantuje pełne zabezpieczenie mienia naszych klientów. Jesteśmy ubezpieczeni w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wiarygodność Spółdzielni potwierdza jej majątek trwały oraz nieruchomości stanowiące własność Spółdzielni, zlokalizowane na terenie jej Oddziałów w byłym województwie kaliskim i konińskim a nadto środki finansowe ulokowane w bankach i obrocie bieżącym. Spółdzielnia nie posiada żadnych zobowiązań w stosunku do swoich kontrahentów i nie prowadzi żadnych spraw spornych ze swoimi Zleceniodawcami.

  Działalność naszej firmy oparliśmy w szczególności na fachowości, doświadczeniu i osobistemu zaangażowaniu zatrudnionych pracowników, których kwalifikacje są uzupełniane na bieżąco zgodnie z wymaganiami i przepisami.

  Dzięki temu możemy zaoferować Państwu rzetelne i terminowe wykonywanie podjętych przez nas zobowiązań jak również jesteśmy w stanie sprostać wysokim wymaganiom jakie stawia obecny rynek usług, przyczyniając się jednocześnie do zwiększenia potencjału ekonomicznego naszych kontrahentów.


  NASZA OFERTA

   - OCHRONA MIENIA
   - SPRZĄTANIE, PRACE GOSPODARCZE
   - PRODUKCJA KONFEKCJI Z DZIANIN I TKANIN
ul. Widok 2A
62-800 Kalisz