WIZYTÓWKA FIRMY

Przedsiębiorstwo Utrzymania Czystości Ma...

Przedsiębiorstwo Utrzymania Czystości Ma...

ul.Pawia 9, 11-041 Olsztyn
branża: sprzątanie pielęgnacja - terenowa

Opis firmy

    OFERTA:

  • wywóz śmieci, asenizacja

  • sprzątanie terenu

  • sprzątanie ulic, dróg, przystanków

  • pielęgnacja zieleni miejskiej

  • pielęgnacja zieleni przydrożnej

ul.Pawia 9
11-041 Olsztyn