WIZYTÓWKA FIRMY

BUDOWNICTWO-BOLID

ul. Spółdzielców 50/43, 43-300 Bielsko -Biała
branża: budownictwo - wielobranżowe/specjalistyczne, konstrukcje obiekty inżynierskie, rozbiórki wyburzenia