WIZYTÓWKA FIRMY

F.P.U.H.

F.P.U.H. "DARIO" MARZENA DZIURGOT

CHOTOWA 77, 39-217 GRABINY
branża: budownictwo - drogi chodniki place, budownictwo - wodno-kanalizacyjne, melioracje regulacje rzek...

Opis firmy

  OFERTA:

  - kanalizacje sanitarne
  - wodociągi
  - wykopy, odwodnienia
  - brukarskie usługi
  - budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
  - drogi - leśne, żwirowe, gruntowe
  - poldery
  - prace czerpalne
  - progi wodne, zapory
  - regulacje koryta rzek
  - systemy melioracji i nawadniania
  - udrażnianie, czyszczenie rowów melioracyjnych
  - usuwanie szkód powodziowych
  - wały, nasypy zabezpieczające
  - budowa rozbudowa wysypisk
  - rozbudowa budowa oczyszczalni
  - przydomowe oczyszczalnie ścieków
  - niwelacje terenu roboty ziemne
  - rozbiórki wyburzenia
  - usługi sprzętem ciężkim
CHOTOWA 77
39-217 GRABINY