WIZYTÓWKA FIRMY

Przedsiębiorstwo Usług Elektroenergetycz...

Przedsiębiorstwo Usług Elektroenergetycz...

Plac Powstańców Śląskich 20 53-314 Wrocław
branża: elektryka energetyka osprzęt, oświetlenie elektryczne artykuły, projektowanie/dokumentacja/architektura

Opis firmy

Tagi: linie kablowe, prace budowlane, transformatory, stacje elektroenergetyczne, serwisPrzedsiębiorstwo Usług Elektroenergetycznych Wrocław S.A.  OFERTA


  Przygotowanie inwestycji

  - Linie kablowe i napowietrzne
  - Stacje transformatorowe
  - Rozdzielnie SN i nn
  - Przygotowanie wymaganej dokumentacji projektowej

  Realizacja

  - Stacje elektroenergetyczne SN i nn
  - Linie kablowe i napowietrzne WN, SN, nn
  - Prace budowlane, naprawa fundamentów, dróg, kanałów, odwodnienia
  - Linie technologiczne w zakładach przemysłowych: automatyka, zasilanie, sygnalizacja, monitoring,
  - Transformatory wszystkich typów: montaż, transport, gospodarka olejowa, remonty i przeglądy, wymiana osprzętu i instalacji elektrycznej
  - Instalacje sprężonego powietrza, sprężarki do 160 MPa

  Eksploatacja i serwis

  - Całodobowe pogotowie dla firm, z którymi mamy zawarte umowy
  - Lokalizacja i naprawa uszkodzeń kabli SN i nn
  - Konserwacja i przegląd urządzeń stacyjnych
  - Utrzymanie obiektów i pomieszczeń ruchu elektrycznego
  - Poawaryjna analiza działań zabezpieczeń
  - Transformatory: mycie, malowanie, konserwacja, naprawy i przeglądy
  - Sprężarki do 160 MPa
  - Wyłączniki, odłączniki, odgromniki, uziemniki, przekładniki: przeglądy i naprawy


  Zapraszamy do współpracy!!!

Plac Powstańców Śląskich 20 53-314 Wrocław