WIZYTÓWKA FIRMY

FPUH

FPUH "Juvent" B.Cielecki, K.Tokarczyk sc

Ul. Pradnicka 10/310, 30-002 Krakow
branża: budownictwo - drogi chodniki place, budownictwo - mosty wiadukty, budownictwo - obiekty wykończenia...

Opis firmy

  Oferujemy usugi z zakresu:


  - brukarskie usługi
  - budowa, remonty - dróg, ulic, chodników
  - drogi - leśne, żwirowe, gruntowe
  - budownictwo - mosty wiadukty
  - elewacje, docieplenia, termomodernizacja
  - przebudowy - obiekty mieszkalne, publiczne
  - przebudowy - obiekty przemysłowe
  - przebudowy, adaptacje pomieszczeń
  - remonty - obiekty mieszkalne, publiczne
  - remonty - obiekty przemysłowe
  - remonty, naprawy, renowacje
  - wykończenia - obiekty mieszkalne, publiczne
  - wykończenia - obiekty przemysłowe
  - wykończenia wnętrz, malowanie
  - dekarstwo
  - prace budowlane w obiektach przemysłowych
  - melioracje regulacje rzek
  - wykopy, odwodnienia
  - ocieplanie budynków termomodernizacje
  - pielęgnacja zieleni miejskiej
  - pielęgnacja zieleni przydrożnej
  - sprzątanie ulic, dróg, przystanków
  - wycinka drzew przy drogach i w mieście
  - usługi sprzętem ciężkim
  - niwelacje terenu roboty ziemne
  - prace budowlane - uzbrajanie terenów

Ul. Pradnicka 10/310
30-002 Krakow