WIZYTÓWKA FIRMY

STAWECKI HOLDING Sp. z o.o. Spółka Koman...

STAWECKI HOLDING Sp. z o.o. Spółka Koman...

ul. Legnicka 28, 25-324 Kielce
branża: budownictwo - wodno-kanalizacyjne, melioracje regulacje rzek, utylizacja odpadów oczyszczalnie

Opis firmy

Tagi: kanalizacje sanitarne, wodociągi, systemy melioracji, budowa oczyszczalni, zbiorniki retencyjne
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ESC Emilian Stawecki

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ESC Emilian Stawecki wykonuje:

- kanalizacje sanitarne
- wodociągi
- wykopy, odwodnienia
- systemy melioracji i nawadniania
- wały, nasypy zabezpieczające
- zbiorniki retencyjne
- urządzenia techniczne wodno-kanalizacyjne, prace
- progi wodne, zapory
- rozbudowę i budowę oczyszczalni

Zapraszamy do współpracy!
ul. Legnicka 28
25-324 Kielce