WIZYTÓWKA FIRMY

InicjatywaLokalna.pl sp. z o.o.

InicjatywaLokalna.pl sp. z o.o.

Ul. Targowa 18/610, 25-520 Kielce
branża: budownictwo - obsługa, finanse rachunkowość, nadzór doradztwo obsługa przedsięb....

Opis firmy

Tagi: doradztwo, usługi doradcze, dotacje, wnioski o dotacje, biznes plan, audyt, audyty, rozliczenie dotacji, studia wykonalności, zakładanie działalności gospodarczej, strategie rozwoju, LSR, lokalna strategia rozwoju, marketing terytorialny, program rewitalizacji, "włączenie społeczne", zarządzanie starzejącym się społeczeństwem

InicjatywaLokalna.pl to połączenie naszego doświadczenia w pracy na rzecz rozwoju samorządów, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Odpowiadamy na rosnące wymagania ze strony
jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, naszych Klientów,
co do jakości i zakresu świadczonych usług.

Najważniejsze jest właściwe przygotowanie i konsekwentne dążenie do założonego celu.

Zaufało nam ponad 200 samorządów, instytucji, organizacji i firm. Wspólnie opracowaliśmy ponad
400 dokumentów niezbędnych do rozwoju i uzyskania dotacji, głównie ze środków Unii Europejskiej
tj. studiów wykonalności, wniosków, prognoz, programów, raportów, badań, planów, strategii i innych.

Mamy swoje pasje i tworzymy z pasją.

InicjatywaLokalna.pl to zespół ludzi, którzy wykreowali i opracowali kilkaset projektów, pozyskali
dotacje zewnętrzne oraz wdrożyli szereg inicjatyw lokalnych.

Zapraszamy do współpracy
Ul. Targowa 18/610
25-520 Kielce