WIZYTÓWKA FIRMY

Centrum Aktywizacji Zawodowej - Atut Bea...

Centrum Aktywizacji Zawodowej - Atut Bea...

ul. Bacewiczówny 2/13, 02-786 Warszawa
branża: szkolenia edukacja tłumaczenia

Opis firmy

  O firmie

  Centrum Aktywizacji Zawodowej – ATUT zajmuje się organizacją szkoleń zawodowych na różnych poziomach i w różnym zakresie.
  Naszymi odbiorcami są min. jednostki Państwowych Służb Zatrudnienia: Urzędy Pracy i jednostki administracji państwowej różnego szczebla.
  Szkolenie mają charakter krótkich, intensywnych kursów, trwających zwykle kilka dni.
  Kursanci otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
  Firma posiada szerokie kontakty zagraniczne i na życzenie zleceniodawców organizuje spotkania szkoleniowe i konsultacje z partnerami różnych państw Unii Europejskiej.


  Usługi

  Tematyka szkoleń obejmuje szerokie spektrum aktualnych zagadnień z zakresu organizacji i funkcjonowania rynku pracy np.:

  - kontrola zarządcza w jednostkach Państwowych Służb Zatrudnienia
  - prawne i finansowe aspekty działania PSZ
  - aktualne problemy interpretacji przepisów, zarządzeń i ustaw

  Tematykę szkoleń organizujemy również na zlecenie naszych odbiorców, również w siedzibie PUP.
  W zależności od tematyki stosujemy różne formy dydaktyczne : wykłady, panele dyskusyjne, warsztaty, studia przypadku.
  Celem szkoleń jest wskazanie optymalnych form praktycznego działania i wskazanie możliwości efektywnych poczynań w ramach aktualnie istniejących możliwości prawnych.

  Organizujemy też szkolenia dla osób bezrobotnych poszukujących pracy lub pragnących zmienić swój profil zawodowy.
  Realizujemy kursy i szkolenia zawodowe w następującym zakresie :

  - informatycznym
  - handlu internetowego
  - rachunkowości i księgowości
  - zarządzania zasobami ludzkimi
  - nowoczesnych technik sprzedaży
  - promocji i marketingu usług i produktów
  - obsługi magazynowej i spedycyjnej
  - usług hotelarskich i gastronomicznych
  - językowym / komunikacja w biznesie, administracji, IT, turystyka, wymiana międzynarodowa

  Zapraszamy do współpracy!!!


ul. Bacewiczówny 2/13
02-786 Warszawa