WIZYTÓWKA FIRMY

Zarząd Inwestycji sp. z o.o.

Zarząd Inwestycji sp. z o.o.

ul. Podrzeczna 5a, 99-300 Kutno
branża: budownictwo - obsługa, projektowanie/dokumentacja/architektura

Opis firmy

  O nas

  Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. mający swoją siedzibę w Kutnie przy ul. Podrzecznej 5a powołany został decyzją wspólników
  19 października 2001.
  Kapitał zakładowy spółki w całości pochodzi z prywatnych zasobów wspólników, gwarantuje to solidność wykonywanych usług.
  Wszyscy pracownicy mają wyższe wykształcenie techniczne, posiadają uprawnienia budowlane w minimum jednej specjalności.
  Pracownikami spółki są także wspólnicy. Każdy wspólnik może wylegitymować się ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym.


  Oferta

  ZIK Sp. z o. o. oferuje następujące usługi:

  - Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego, Inżyniera Kontraktu
  - Nadzór inwestorski w szerokim zakresie od fazy przygotowania inwestycji do jej realizacji.
  - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz ustalenie kosztów realizacji.
  - Uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, decyzji i zezwoleń potrzebnych do wykonania dokumentacji.

  Zakres naszych usług obejmuje:

  - Przygotowanie i uzyskanie “Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”.
  - Prowadzenie badań i sprawdzeń warunków geotechnicznych dla planowanej inwestycji.
  - Przygotowanie “Raportu oddziaływania na środowisko” dla planowanej inwestycji i uzyskanie odpowiednich decyzji.
  - Uzyskanie decyzji o warunkach przyłączeniowych dla energii eklektycznej, wody, gazu, wód deszczowych, ścieków sanitarnych, dla planowanej inwestycji.
  - Przygotowanie specyfikacji technicznej dla potrzeb projektowych i realizacji inwestycji.
  - Zapewnienie nadzoru inwestorskiego w tym praca inspektorów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (nadzór realizowany przez nasz zespół w terminach, których wymaga zadanie)
  - Reprezentowanie inwestora na budowie – monitorowanie budowy i jej zgodności z Projektem, Pozwoleniem na Budowę, Prawem Budowlanym, Polskimi Normami i wiedzą techniczną.
  - Kontrola jakościowa robót, materiałów wbudowanych, zapobieganie użyciu wadliwych lub nieatestowanych materiałów budowlanych.
  - Kontrola i odbiór prac budowlanych zanikających lub wbudowanych, uczestnictwo w testach technicznych i próbach.
  - Potwierdzanie i odbieranie faktycznie zakończonych prac i usuniętych usterek.
  - Informowanie inwestora o wadach, defektach oraz nieprzewidzianych sytuacjach
  - Oficjalne potwierdzanie nadzoru i aprobat w dzienniku budowy.
  - Przygotowanie raportów stanu budowy.
  - Sprawdzanie otrzymanych faktur od wykonawców pod względem finansowym, formalnym i umownym.
  - Poszukiwanie właściwych rozwiązań technicznych w fazie projektowania i realizacji, które zapewnią minimalny koszt realizacji każdej fazy projektu przy zachowaniu wymaganych standardów materiałowych.  Szczegóły współpracy zostaną omówione w trakcie bezpośrednich spotkań z inwestorem. Nasze usługi mogą obejmować pełen zakres inwestycji lub tylko wybrane fazy.

  Czas realizacji naszych usług określamy na podstawie wymagań Inwestora i jest ściśle powiązany z integralnymi fazami procesu inwestycyjnego i budowlanego. ZIK Sp. z o.o. dostosuje czas realizacji swoich usług do wymagań Inwestora.
  Nasze wynagrodzenie zależy od wartości inwestycji i jest wynikiem wspólnych negocjacji.

ul. Podrzeczna 5a
99-300 Kutno