WIZYTÓWKA FIRMY

P.P.H.U. DEMAL

P.P.H.U. DEMAL

PIEKARZEW 4A, 63-300 PLESZEW
branża: budownictwo - sanitarno-hydrauliczne, budownictwo - wodno-kanalizacyjne

Opis firmy

P.P.H.U. DEMAL  Oferujemy:

  - rury PVC-U do wody i kanalizacji wewn. i zew,
  - rury PEHD 80 i 100 do wody i kanalizacji,
  - system drenarski z PVC-U
  - studzienki kanalizacyjne PP i PVC,
  - rury PVC osłonowe
  - kształtki wodociągowe PVC,
  - kształtki kanalizacyjne PVC wew. i zew,
  - kształtki pe do wody i gazu, elektrooporowe i doczołowe,
  - aramtura żeliwna do wody i gazu,
  - wodomierze,
  - rury i kształtki ocynk i czarne,
  - systemy odwodnień liniowych.

  Zapraszamy do współpracy!!!


Tagi: hydraulika, kanalizacje, wodociągi
PIEKARZEW 4A
63-300 PLESZEW