WIZYTÓWKA FIRMY

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
branża: gastronomia, nieruchomości, szkolenia edukacja tłumaczenia...

Opis firmy

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej  O Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

  Już od 20 lat Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ze swoją siedzibą w Warszawie i biurem w Berlinie uczestniczy w procesie przywracania normalności we wzajemnych stosunkach poprzez znaczące dofinansowywanie projektów a także realizację własnych przedsięwzięć. Dzięki fundacji Polacy i Niemcy lepiej poznają osiągnięcia kulturalne i naukowe sąsiada, poszerzając w ten sposób wiedzę na temat partnera i jego kraju.

  Począwszy od 1992 roku, FWPN wsparło około 10 tys. projektów realizowanych wspólnie przez Polaków i Niemców.

  FWPN wspiera w szczególności:

  - partnerstwa instytucjonalne (np. partnerstwa miast i gmin),
  - projekty służące promocji języka oraz poszerzaniu wiedzy o sąsiednim kraju,
  - projekty i programy dziennikarskie przyczyniające się do rzetelnego informowania opinii publicznej o kraju sąsiada,
  - projekty artystyczne i literackie prezentujące ważne osiągnięcia kulturalne sąsiada.

  Wspierając około 700 projektów rocznie, FWPN przyczynia się do propagowania świadomości, że dialog polsko-niemiecki stanowi bardzo istotny wkład w utrzymanie i pielęgnowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego w Europie.

  Aktywność FWPN w kształtowaniu dojrzałego polsko-niemieckiego partnerstwa szczególnie dobrze widać na przykładzie jej działalności operacyjnej. Wśród wielu projektów realizowanych przez Fundację należałoby wymienić m.in. programy stypendialne, zainicjowanie na uczelni niemieckiej Centrum Studiów Polonoznawczych, prowadzenie strony „Point. Portal Polsko-Niemiecki” (www.portalpoint.info) i współorganizację Polsko Niemieckich Dni Mediów (www.dnimediow.org).

  Zapraszamy do współpracy!!!


Tagi: szkolenia, imprezy masowe, nieruchomości
ul. Zielna 37
00-108 Warszawa