WIZYTÓWKA FIRMY

Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku

Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku

ul. Inowrocławska 10, 87-800 Włocławek
branża: szkolenia edukacja tłumaczenia

Opis firmy

Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku  O firmie

  Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku funkcjonuje od 1973r. W ostatnim okresie czasu, szkolimy w różnych specjalnościach ponad 3000 osób rocznie.
  Ośrodek posiada siedem sal dydaktycznych mieszczących do 30-tu słuchaczy każda oraz sala multimedialna. Wyposażone są w pomoce naukowe takie jak plansze, przekroje podzespołów, rzutniki oraz urządzenia audiowizualne służące do projekcji filmów o tematyce eksploatacji, budowy oraz technologii robót sprzętem budowlano drogowym. W odrębnym pomieszczeniu wyposażonym w liczne eksponaty podzespołów maszyn i ich przekroje, słuchacze poznają zasady pracy tych podzespołów.
  Posiadamy własny plac manewrowy z parkiem maszynowym, gdzie kursanci pod nadzorem instruktorów doskonalą umiejętności sterowania maszyną. W warsztatach mechanicznych będących częścią placu na którym kursanci odbywają zajęcia praktyczne dokonują drobnych napraw oraz odbywają naukę mającą na celu zapoznanie z czynnościami kontrolno regulacyjnymi maszyn, warunkującą ich prawidłową eksploatacją.
  Ośrodek posiada własną bibliotekę, której zbiory udostępniane są uczestnikom szkolenia.
  Pomieszczenia dydaktyczne jak również wyposażenie poligonu spełniają wymagania BHP i ppoż. stawiane jednostką szkolącym.
  Posiadamy własną bazę hotelową liczącą 60 miejsc w pokojach 3 i 1 - osobowych z zapleczem sanitarnym.
  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie jest jednostką która ściśle współpracuje z OSZ Włocławek dostarczając programy nauczania, sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją szkoleń.
  Powiatowe jak i Wojewódzkie Urzędy Pracy praktycznie z całego kraju, poprzez procedurę przetargową kierują liczne grupy bezrobotnych celem przekwalifikowania lub zdobycia zawodu po odbyciu szkolenia w OCSM Włocławek.


  Zapraszamy do współpracy!!!

Tagi: szkolenia zawodowe, szkolenia biznesowe
ul. Inowrocławska 10
87-800 Włocławek