WIZYTÓWKA FIRMY

AECOM Polska Sp. z o.o.

AECOM Polska Sp. z o.o.

ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
branża: budownictwo - obsługa, geodezja geologia kartografia urbanistyka, projektowanie/dokumentacja/architektura...

Opis firmy

Tagi: ekspertyzy budowlane, nadzory budowlane, projektyAECOM Polska Sp. z o.o.  Oferujemy profesjonalne usługi z zakresu:

  - budowlane ekspertyzy techn.-ekonom.
  - nadzór budowlany
  - uzyskanie pozwoleń na budowę,
  - analizy rozwoju transportu
  - geologia, badania geologiczne
  - studia uwarunkowań przestrzennych
  - projekty - budowlano-wykonawcze
  - projekty - drogi, wiadukty
  - projekty - instal wodno-kanalizacyjne
  - projekty - kolejnictwo
  - projekty - konstrukcje inżynierskie
  - projekty - kosztorysy
  - projekty - melioracje, urządzenia wodne
  - projekty - oczyszczalnie
  - projekty - organizacja ruchu
  - projekty - oświetlenie uliczne
  - projekty - składowiska odpadów
  - projekty - sygnalizacja świetlna
  - projekty - teletechniczne
  - ekspertyzy, opracowania ekologiczne
  - monitoring środowiska

  Zapraszamy do współpracy!!!

ul. Puławska 2
02-566 Warszawa