WIZYTÓWKA FIRMY

ADVISOR Zespół Rewidentów Księgowych Sp...

ADVISOR Zespół Rewidentów Księgowych Sp...

ul. Gliwicka 4/7, 40-079 Katowice
branża: finanse rachunkowość, nadzór doradztwo obsługa przedsięb.

Opis firmy

Tagi: rachunkowość, doradztwo podatkowe, audyty,ADVISOR Zespół Rewidentów Księgowych Sp. z o.o.  O firmie

  Zespół Rewidentów Księgowych Advisor Sp. z o.o. powstała w marcu 1998 r.
  Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Katowicach pod numerem 0000115632.
  Spółka jest wpisana przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów w Warszawie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1780.
  Współpracujemy z trzema biegłymi rewidentami wpisanymi na listę biegłych uprawnionych do badania sprawozdań finansowychoraz biegłymi sądowymi wpisanymi do rejestru biegłych sądowych z zakresu Księgowości (Dział 19 Księgowość, finanse marketing, poz. 8) a ponadto zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę finansowo-księgową. Pracownicy podnoszą kwalifikacje na fakultatywnych i obligatoryjnych corocznych szkoleniach.

  Świadczymy usługi z zakresu:

  - rachunkowości,
  - doradztwa podatkowego,
  - organizacji rachunkowości,
  - wdrażania programów finansowo -księgowych,
  - postępowania likwidacyjnego,
  - nadzorujemy prace księgowe w siedzibie klienta,
  - prowadzimy badania i przeglądy sprawozdań finansowych,
  - zajmujemy się problematyką kadrową oraz wynagrodzeniami,
  - sporządzamy wyceny przedsiębiorstw, udziałów i akcji,
  - dokonujemy wyceny majątku w przypadku podziału, przekształcenia i połączenia jednostek gospodarczych,
  - przeprowadzamy audyty zewnętrzne projektów unijnych i innych instytucji zarządzających,
  - sporządzamy sprawozdania finansowe w oparciu o ustawę o rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i pomagamy w ich wdrażaniu,
  - posiadamy duże doświadczenie w sporządzaniu due diligence.

  Zapraszamy do współpracy!!!

ul. Gliwicka 4/7
40-079 Katowice