WIZYTÓWKA FIRMY

„REFIN” Kancelaria Biegłego Rewidenta mg...

„REFIN” Kancelaria Biegłego Rewidenta mg...

ul. R. Domagały 35 /Kieźliny, 10-371 Olsztyn
branża: finanse rachunkowość, nadzór doradztwo obsługa przedsięb., długoterminowe analizy

Opis firmy

Tagi: audyty, doradztwo podatkowe, sprawozdania finansowe"REFIN" Kancelaria Biegłego Rewidenta mgr. Alicja Jasińska  O firmie

  Kancelaria Biegłego Rewidenta "REFIN" mgr Alicja Jasińska jest firmą audytorską, działającą już od 1993r.
  Wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonej przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 937.
  Właścicielem jest biegły rewident mgr Alicja Jasińska wpisana na listę biegłych rewidentów pod numerem 1394 .
  Wieloletnie doświadczenie , posiadana wiedza oraz wykształcenie w zakresie rachunkowości , finansów i prawa podatkowego , może zagwarantować Państwu kompleksową obsługę firmy oraz wysoką jakość naszych usług.

  Usługi wykonujemy zgodnie z:

  • Ustawą o biegłych rewidentach,
  • Ustawą o rachunkowości,
  • Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej,
  • Zasadami etyki IFAC,
  • Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej,
  • Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i MSR

  "REFIN " świadczy usługi dla podmitów z terenu całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województw: łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego oraz śląskiego.


  Świadczone usługi

  Kancelaria Biegłego Rewidenta „REFIN” mgr Alicja Jasińska z siedzibą w Kieźlinach jest firmą audytorską, której przedmiotem jest realizacja zadań w następujących dziedzinach:

  - badanie i przegląd sprawozdań finansowych,
  - audyt środków unijnych – może być wymagane w umowie dot funduszy unijnych, wynika z wytycznych poszczególnych projektów, ustalonych przez UE,
  - ekspertyzy/analizy ekonomiczno-finansowe,
  - doradztwo podatkowe i obsługa podatkowa firm ,
  - doradztwo w zakresie rachunkowości,
  - doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości - wybór oprogramowania do prowadzenia ew. księg; oraz wdrażanie, uczestniczenie we wdrażaniu,
  - prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
  - wycena przedsiębiorstw/jednostek gospodarczych dla celów przekształceń, podziałów, łączenia, sprzedaży,
  - audyt wewnętrzny na potrzeby Zarządu i właścicieli.

  Kancelaria jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych oraz obsługi finansowo-księgowej przedsiębiorstw jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną działalnością. Ubezpieczenie takie gwarantuje naszym klientom komfortową i bezpieczną współpracę.


  Zapraszamy do współpracy!!!

ul. R. Domagały 35 /Kieźliny
10-371 Olsztyn