WIZYTÓWKA FIRMY

ARCHBUD Anna Kuran

ARCHBUD Anna Kuran

ul. Złota 61 lok.101, 03-310 Warszawa
branża: budownictwo - obsługa, projektowanie/dokumentacja/architektura

Opis firmy

Tagi: projekty wykonawcze, dokumentacje odtworzeniowe, audyty energetyczne, plany zagospodarowania, kosztorysy, projekty wnętrz, opinie bhp, nadzory autorskieARCHBUD Anna Kuran

Pracownia Projektowa "Archbud" działa w branży budowlanej od 2007 roku.

Jesteśmy dynamicznym zespołem architektów, inżynierów budownictwa, architektów wnętrz i krajobrazu. Nasz zespół to idealne połączenie młodości i doświadczenia, które pozwala nam realizować projekty z zastosowaniem najnowocześniejszych, ale i bezpiecznych rozwiązań.

Podczas projektowania korzystamy z nowoczesnych rozwiązań techniczno-technologicznych, a powierzone nam zadania wykonujemy rzetelnie i terminowo przy użyciu wyłącznie licencjonowanego oprogramowania.

Realizujemy także usługi powiernictwa inwestycyjnego związanego z zastępowaniem Inwestorów w kontaktach z wszelkimi urzędami i instytucjami w trakcie fazy projektowania i realizacji inwestycji budowlanych. Firma udziela pełnej gwarancji na wykonane prace.

Serdeczne zapraszamy do współpracy Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe, Inwestorów indywidualnych oraz Zarządców nieruchomości.

Oferta

Nasza pracownia oferuje szeroki zakres usług w zakresie opracowania dokumentacji projektowej zapewniającej możliwość prowadzenia robót budowlanych zgodnie z zamysłem Klienta, jak również obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego i innymi przepisami prawa. Zakres naszej oferty obejmuje:

I. Prace projektowe:

- Projekty architektoniczno-budowlane i wykonawcze,
- Dokumentacje odtworzeniowe opracowywane na podstawie inwentaryzacji obiektu,
- Świadectwa charakterystyki energetycznej i Certyfikaty,
- Audyty energetyczne,
- Projekty termomodernizacji obiektu,
- Plany zagospodarowania terenu oraz zieleni,
- Projekty zmiany organizacji ruchu,
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- Kosztorys inwestorski i przedmiar robót,
- Projekty wnętrz z wyposażeniem,
- Projekty branżowe instalacji oraz sieci.

II. Uzgodnienia branżowe w zakresie:

- Ochrony pożarowej obiektu,
- Opinii BHP,
- Opinii Sanepid,
- Programu konserwatorskiego i opinii Konserwator zabytków,
- Zmiany organizacji ruchu z Miejskim Inżynierem Ruchu i Zarządem Dróg.

III. Nadzory autorskie

- Zastępowanie Inwestorów w kontaktach z wszelkimi urzędami i instytucjami w trakcie projektowania i realizacji inwestycji budowlanych.

Zapraszamy do współpracy!
ul. Złota 61 lok.101
03-310 Warszawa