WIZYTÓWKA FIRMY

Zakład Usług Precyzyjnych, Elektrotechni...

Zakład Usług Precyzyjnych, Elektrotechni...

ul. Batorego 21/4, 19-400 Olecko
branża: budownictwo - obsługa, projektowanie/dokumentacja/architektura

Opis firmy

Tagi: nadzory budowlane, projekty architektoniczne, usługi elektrotechniczne, instalacje elektryczneZakład Usług Precyzyjnych, Elektrotechnicznych, Elektronicznych i Usług Pomocniczych w Budownictwie Jan Makowski  Oferujemy prfesjonalne usługi z zakresu:

  - nadzór budowlany
  - projekty - architektoniczne
  - projekty - budynki, adaptacje
  - projekty - drogi, wiadukty
  - projekty - elewacje i docieplenia
  - projekty - instal wodno-kanalizacyjne
  - projekty - instalacje elektryczne
  - projekty - instalacje i sieci gazowe
  - projekty - klimatyzacje, wentylacje
  - projekty - kolejnictwo
  - projekty - konstrukcje inżynierskie
  - projekty - kosztorysy
  - projekty - obiekty sportowe
  - projekty - oczyszczalnie
  - projekty - ogrzewanie ciepłownictwo
  - projekty - oświetlenie uliczne
  - projekty - składowiska odpadów
  - projekty - stacje paliw
  - projekty - teletechniczne
  - projekty - zagospodarowanie terenu


  Zapraszamy do współpracy!!!

ul. Batorego 21/4
19-400 Olecko