WIZYTÓWKA FIRMY

"MH-GEO" Dorota Król, Łukasz Lubaś, Piot...

Bogoniowice 70A 33-190 Ciężkowice
branża: budownictwo - wodno-kanalizacyjne, geodezja geologia kartografia urbanistyka, górnictwo - roboty maszyny...

Opis firmy

Tagi: wiercenia, wiercenia geologiczne, wiercenia hydrologiczne, hydrogeologia, studnie, geologia inżynierskaMH-Geo Dorota i Stanisław Król s.c.  O firmie

  Jesteśmy firmą mającą długoletnie doświadczenie w prowadzeniu trudnych technologicznie prac wiertniczo-geologicznych związanych z wykonawstwem przesłon iniekcyjnych na hydrobudowach w podłożach zapór, jazów. Posiadamy najnowszy wielofunkcyjny sprzęt wiertniczy, oraz niezbędne wyposażenie badawcze do tego typu prac, jak i wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską.

  Posiadamy w swoim archiwum bardzo bogate zbiory opracowań i publikacji geologicznych, geologiczno inżynierskich w tym między innymi ponad setkę map geologicznych, hydrogeologicznych, które wykorzystujemy w pracach terenowych i dokumentacyjnych.

  Posiadamy nowoczesne oprogramowania komputerowe Geostar 6 i Professional oraz Goplan służące do opracowywania uzyskanych w ternie wyników prac geologicznych i tworzenia z nich wysokiej klasy rzetelnych i fachowych dokumentacji geologicznych.

  Oto przykładowe opracowania wyników wykonane w programie GeoStar:

  - profil geologiczno - inżynierski,
  - karta otworu.

  Obsługujemy zarówno instytucje publiczne, podmioty gospodarcze oraz osoby prywatne.

  Zatrudniamy wyspecjalizowaną kadrę pracowniczą posiadającą wysokie kwalifikacje zawodowe potwierdzone zdobytymi uprawnieniami zawodowymi oraz długoletnim doświadczeniem praktycznym geologiczno-wiertniczej.


  OFERTA

  WIERCENIA

  Wykonujemy wiercenia do 100m głębokości, o następujących średnicach:

  - małośrednicowe
  - normalnośrednicowe

  Rodzaje wykonywanych wierceń ze względu na ich zastosowanie:

  - hydrogeologiczne
  - geologiczne
  - geologiczno - inżynierskie
  - iniekcyjne – iniekcje cementowe, chemiczne w podłożach hydrobudowli

  Metody wykonywanych wierceń:

  - obrotowe
  - odex

  Wiercenia wykonywane są przy użyciu:

  - świdrów spiralnych
  - pełnego rdzeniowania (aparaty pojedyncze i podwójne)
  - świdrów gryzowych

  HYDROGEOLOGIA / STUDNIE

  - projekty i dokumentacje hydrogeologiczne - poszukiwanie i ustalanie zasobów wód podziemnych
  - wiercenia hydrogeologiczne - studnie głębinowe, piezometry, odwodnienia studniami depresyjnymi wraz z nadzorem geologicznym
  - monitoring wód podziemnych wokół obiektów hydrotechnicznych oraz obiektów uciążliwych dla środowiska np.: stacje benzynowe
  - operaty wodno - prawne na pobór i eksploatację wód podziemnych

  GEOLOGIA INŻYNIERSKA

  - projekty i dokumentacje geologiczno – inżynierskie, opinie geotechniczne gruntu w celu posadowienia obiektów budowlanych, ekspertyzy
  - otwory geologiczno – inżynierskie: wraz z dozorem geologicznym i badaniami terenowymi

  Zajmujemy się kompleksową obsługą geologiczną i hydrogeologiczną zarówno instytucji, podmiotów gospodarczych jak i osób prywatnych. Wieloletnie doświadczenie oraz wysokie kwalifikacje naszych pracowników zapewnią rzetelne i profesjonalne wykonanie zleconych nam prac.


  Zapraszamy do współpracy!!!

Bogoniowice 70A 33-190 Ciężkowice