WIZYTÓWKA FIRMY

Bydgoski DomTechnika NOT Sp. z o.o.

Bydgoski DomTechnika NOT Sp. z o.o.

ul. Rumińskiego 6, 85-030 Bydgoszcz
branża: bhp bezpieczeństwo pracy, budownictwo - obsługa, nadzór doradztwo obsługa przedsięb....

Opis firmy

Tagi: prace badawczo-rozwojowe, szkolenia, analizy techniczne, doradztwo, działalność wystawiennicza, obsługa nieruchomości, tłumaczeniaBydgoski DomTechnika NOT sp. z o.o.  O firmie

  Bydgoski Dom Technika NOT Spółka z o.o. powołana została przez Bydgoską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej i zrzeszone w niej branżowe stowarzyszenia naukowo-techniczne regionu bydgoskiego oraz FSNT NOT w Warszawie.
  Spółka prowadząc prezentowaną poniżej działalność umożliwia realizację zadań statutowych swoich udziałowców, w szczególności zaś popularyzację szeroko pojętej techniki i promowania nowoczesnej techniki i technologii.
  Nowocześnie wyposażony Dom Technika stanowi największy w województwie kujawsko-pomorskim ośrodek promocyjno-marketingowy, świadczący swoje usługi na rzecz zakładów, przedsiębiorstw, firm i osób prywatnych. Bydgoski Dom Technika NOT zlokalizowany jest w centrum administracyjno-bankowym miasta Bydgoszczy w pobliżu Ronda Jagiellonów - głównym węźle miejskiej komunikacji autobusowej i tramwajowej oraz w pobliżu dworca autobusowego komunikacji międzymiastowej, a tym samym dostęp do niego jest szczególnie łatwy.
  Działalność Bydgoskiego Domu Technika NOT Sp. z o.o. skierowana jest m.in. na prezentowaną w dalszej części, kompleksową realizację świadczonych usług. Gwarantujemy ich wysoką jakość i wykonanie przez uprawnionych projektantów, wysokokwalifikowanych specjalistów ze stowarzyszeń naukowo-technicznych, ekspertów i rzeczoznawców, w tym majątkowych i zarządców nieruchomości. Zlecenia realizujemy solidnie i terminowo, stosując konkurencyjne ceny umowne. Zapraszamy do korzystania z niniejszej oferty usług świadczonych przez wyspecjalizowane, posiadające wieloletnie doświadczenie i odpowiednie wyposażenie techniczne jednostki organizacyjnej Bydgoskiego Domu Technika NOT Spółki z o.o.

  BYDGOSKI DOM TECHNIKA NOT Spółka z o.o. funkcjonuje nie tylko na rynku naszego województwa, od 1 lutego 1992 roku kontynuuje działalność gospodarczą Oddziału Wojewódzkiego NOT w Bydgoszczy.

  Przedmiotem działania spółki jest:

  - prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz wprowadzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych oraz nowych metod produkcji i zarządzania do życia gospodarczego,
  - prowadzenie działalności szkoleniowej,
  - prowadzenie badań i analiz technicznych,
  - prowadzenie doradztwa w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania,
  - prowadzenie biblioteki technicznej i archiwów,
  - prowadzenie działalności wystawienniczej,
  - obsługa działalności Bydgoskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT,
  - obsługa nieruchomości na własny rachunek,
  - obsługa nieruchomości na zlecenie,
  - prowadzenie doradztwa w sprawach ekonomicznych i finansowych,
  - wykonywanie usług technicznych w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,
  - wykonywanie tłumaczeń.


  Zapraszamy do współpracy!!!

ul. Rumińskiego 6
85-030 Bydgoszcz