WIZYTÓWKA FIRMY

ARCH-DOM Biuro Projektowe

ARCH-DOM Biuro Projektowe

Pl.Szkolny Dwór 28, 21-500 Biała Podlaska
branża: projektowanie/dokumentacja/architektura

Opis firmy

Tagi: projektowanie, nadzór budowlany, doradztwo techniczne, wyceny, kosztorysowanie, ekspertyzy, urbanistykaARCH-DOM Biuro Projektowe  O firmie

  Od 15 listopada 1995 roku jesteśmy spółką stanowiącą fuzję biur projektowych: pracowni architektoniczno-urbanistycznej i pracowni konstrukcyjno-architektonicznej, które funkcjonowały niezależnie od 1980 roku.
  Aktualnie w naszym biurze, na pełnych etatach pracuje 9 osób: 4-ch architektów i 5-ciu inżynierów konstruktorów.
  Posiadamy uprawnienia w zakresie wszystkich branż projektowania budowlanego i urbanistycznego, także w strefie ochrony konserwatorskiej.
  Pracujemy na najnowszych programach komputerowych: graficznych, kosztorysowych i obliczeniowych.
  Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu tak na rynku krajowym jak i zagranicznym, (Algieria, Kanada).


  OFERTA

  PROJEKTOWANIE

  Proces projektowania zaczynamy od poznania założeń inwestora w zakresie programu inwestycji jak i rozwiązań architektoniczno-materiałowych w nawiązaniu do warunków terenowych zamierzonej inwestycji. Chętnie rozmawiamy z inwestorem nie tylko na temat układu funkcjonalnego inwestycji, ale również jego upodobań czy też preferencji w rozwiązaniach przestrzennych i estetycznych. Proponowane przez nas rozwiązanie zawsze konsultujemy z inwestorem w celu uzyskania jego pełnej aprobaty. Dokumentację wykonujemy we wszystkich branżach budowlanych i dajemy gwarancję uzyskania pozwolenia na budowę.

  NADZÓR BUDOWLANY

  Zapewniamy nadzory budowlane autorskie i inwestorskie nad budowami w branżach:

  - Architektury
  - Konstrukcji

  DORADZTWO TECHNICZNE

  Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w pracy projektowej i wykonawczej służymy inwestorom doradztwem technicznym w zakresie rozwiązań materiałowych, funkcjonalnych oraz przestrzennych. Przedstawiamy też orientacyjne koszty zakładanych inwestycji z możliwością ich uściślenia w relacji bieżących cen. Sugerujemy też wariantowe rozwiązania cenowe: optymalne i najtańsze.

  WYCENY I KOSZTORYSOWANIE

  Pracujemy na aktualnych cennikach w systemie komputerowym kosztorysowym z możliwością uwzględnienia: niskich, średnich i najwyższych cen w Polsce.

  EKSPERTYZY

  Posiadając uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego wykonujemy ekspertyzy i opinie obiektów budowlanych odnośnie możliwości ich adaptacji, rozbudowy i stanu technicznego.

  URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE

  Wykonujemy projekty urbanistyczne z zakresu planowania przestrzennego:

  - przestrzenne zagospodarowanie miast i wsi;
  - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miast i gmin;
  - strategie rozwoju miast i gmin;
  - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.  Zapraszamy do współpracy!!!

Pl.Szkolny Dwór 28
21-500 Biała Podlaska