WIZYTÓWKA FIRMY

"ZODIAK" Sp. z o.o.

ul. Sądowa 7, 41-605 Świętochłowice
branża: utylizacja odpadów oczyszczalnie

Opis firmy

Tagi: odzysk odpadów, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, rekultywacja terenów, kontenery na odpady, projekty ochrony środowiskaFirma "ZODIAK" Sp. z o.o.  O firmie

  Naszą misją jest świadczenie najwyższej jakości, profesjonalnych usług z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami, rekultywacji terenów oraz opracowywania dokumentacji, w celu maksymalnego zaspokojenia potrzeb naszych klientów i spełnienia ich oczekiwań. Jesteśmy firmą zorientowaną na klienta. Współpracujemy zarówno z klientami instytucjonalnymi takimi jak gminy czy duże przedsiębiorstwa, jak i małymi firmami, dokładając wszelkich starań, aby kompleksowo wypełniać powierzone nam zadania.

  Działamy na obszarze całego kraju, a w szczególności rejon Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, którego specyficzny charakter i uwarunkowania są nam dobrze znane ze względu na wieloletnią działalność na tym terenie i liczne kontakty nawiązane w tym czasie, co skutecznie wykorzystujemy w celu świadczenia profesjonalnych usług dążących do pełnego zaspokojenia potrzeb naszych klientów.

  Profesjonalne usługi i jak najpełniejsze zaspokajanie potrzeb naszych klientów stanowi podstawę naszej filozofii, zgodnie z którą każdego z klientów traktujemy indywidualnie, każdy z naszych klientów jest dla nas jednakowo ważny i nie szczędzimy czasu, doświadczenia i wiedzy, aby jak najlepiej realizować przyjęte przez nas zobowiązania, umożliwiając sukces i rozwój zarówno sobie jak i naszym klientom.

  Pragniemy być postrzegani przez otoczenie jako solidny, godny zaufania partner, profesjonalnie wywiązujący się ze swoich obowiązków, z którym warto podejmować współpracę, w przekonaniu o bezkompromisowym dotarciu do wyznaczonych celów i osiągnięciu sukcesów.


  OFERTA

  ODZYSK ODPADÓW

  Firma ZODIAK Sp. z o.o. zaprasza do współpracy i oferuje usługi odbioru i przyjęcia do odzysku niżej wymienionych rodzajów odpadów, wytwarzanych w wyniku prowadzenia robót budowlanych, drogowych, naprawczych i innych:

  - Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
  - Odpady żwiru lub skruszone skały
  - Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin
  - Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał
  - Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla
  - Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów
  - Popioły lotne z węgla
  - Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
  - Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)
  - Żużle odlewnicze
  - Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania
  - Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania
  - Inne cząstki stałe
  - Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania
  - Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania
  - Pyły z gazów odlotowych
  - ziemia, piasek miał z czyszczenia wagonów dostarczających złom
  - Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych
  - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów.
  - Gruz ceglany.
  - Odpady innych materiałów ceramicznych.
  - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
  - Gleba i ziemia, w tym kamienie
  - Minerały (np. piasek, kamienie)
  - Gleba i ziemia, w tym kamienie.

  DOKUMENTACJE

  Firma ZODIAK Sp. z o.o. oferuje opracowania, dokumentacje, projekty ochrony środowiska i gospodarki odpadami, a szczegółowo:

  - Zezwolenia i decyzje na odpady, ścieki i emisje
  - Oceny oddziaływania na środowisko, ekspertyzy, raporty, operaty wodnoprawne
  - Doradztwo i postępowanie w sprawie opłat, kar i ewidencji
  - Inwestycyjny nadzór przedsięwzięć
  - Analizy i oceny stopnia zanieczyszczenia środowiska
  - Kompleksowe usługi w gospodarce odpadami

  KONTENERY NA ODPADY

  Firma ZODIAK Sp. z o.o. oferuje usługi podstawienia i odbioru kontenerów na odpady pochodzące z rozbiórek, remontów, robót ziemnych i budowlanych, innych.

  Oferujemy korzystne warunki współpracy:

  - konkurencyjne ceny za wynajem kontenerów,
  - regresywny system kalkulacji cen uzależniony od ilości zamówionych kontenerów,
  - szybkie terminy realizacji zamówienia.


  Zapraszamy do współpracy!!!

ul. Sądowa 7
41-605 Świętochłowice