WIZYTÓWKA FIRMY

DARIUSZ DZIEDZIC F.H.U.

DARIUSZ DZIEDZIC F.H.U."OMEGA"

UL. SNYCERSKA 16, 30-817 KRAKÓW
branża: budownictwo - wodno-kanalizacyjne, sprzątanie pielęgnacja - terenowa, utylizacja odpadów oczyszczalnie

Opis firmy

Tagi: czyszczenie kanalizacji, czyszczenie pionów kanalizacyjnych, czyszczenie kanałów technologicznych, wywóz nieczystości, czyszczenie oczyszczalni ścieków, utylizacja odpadów, monitoring sieciF.H.U. OMEGA  O firmie

  Firma Omega z siedzibą w Krakowie powstała w 1997 r. i prowadzi działalność serwisowo-remontową. Usługi świadczone przez naszą firmę prowadzone są zgodnie z ustawami w zakresie ochrony środowiska. Dzięki fachowej kadrze i wysoce wydajnemu sprzętowi obsługujemy nie tylko lokalne inwestycje, ale podejmujemy się również zadań na terenie całego kraju.

  Zakres usług:

  - Czyszczenie kanalizacji sanitarnej i opadowej wszystkich średnic metodą hydrodynamiczną
  - Czyszczenie wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych oraz pionów kanalizacyjnych metodą elektromechaniczną, spirale kanalizacyjne
  - Czyszczenie kanałów technologicznych, rurociągów, wymienników, flotatorów, powierzchni betonowych z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń
  - Wywóz nieczystości płynnych
  - Czyszczenie osadników, zbiorników, piaskowników, separatorów:

  - wód opadowych,
  - lamelowych,
  - koalescencyjnych,
  - ropopochodnych,
  - tłuszczowych


  - Czyszczenie przydomowych oczyszczalni ścieków
  - Transport i utylizacja odpadów
  - Czyszczenie przepompowni kanalizacyjnych
  - Czyszczenie i udrażnianie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami
  - Wycinanie korzeni z kanalizacji opadowej i sanitarnej
  - Czyszczenie wanien osadowych, zbiorników zęzowych, zbiorników przeciw pożarowych
  - Monitoring sieci oraz pionów kanalizacyjnych (DN 100-1200mm)


  Zapraszamy do współpracy!!!

UL. SNYCERSKA 16
30-817 KRAKÓW