WIZYTÓWKA FIRMY

GEODEZJA PRUCHNIK SP. Z O.O.

GEODEZJA PRUCHNIK SP. Z O.O.

ul. Bolesława Pobożnego 9, 62-800 Kalisz
branża: geodezja geologia kartografia urbanistyka

Opis firmy

Tagi: pomiary geodezyjne, inwentaryzacje, tyczenie lokalizacyjne obiektów, inwentaryzacje architektoniczne, podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, mapy do celów projektowych, tworzenie map numerycznychOferta:

Mapy i prace informatyczne:

wykonywanie, sporządzanie, aktualizacja map do celów projektowych:

 • pod budowę budynku
 • pod rozbudowę przedsiębiorstwa, zakładu, budynku mieszkalnego.
 • pod założenie nowych sieci: gazu, prądu, kanalizacji, wody
 • tworzenie map numerycznych - numerycznej bazy informacji o terenie z wykorzystaniem programów, C-Geo, Geo-Info, AutoCAD.
 • sporządzanie map dla celów projektowania inwestycji,
 • skanowanie, plotowanie rysunków wektorowych i rastrowych do formatu A0 włącznie

Pomiary realizacyjne i inwestorskie:

 • geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe
 • geodezyjne pomiary geometryczności obiektów
 • pomiary dla potrzeb hydrologii, budownictwa wodnego, melioracji, oczyszczalni ścieków, elektrowni wodnych itp.
 • inwentaryzacje infrastruktury zakładów przemysłowych,
 • yczenie lokalizacyjne obiektów, budynków mieszkalnych i przemysłowych, wraz z ich obsługą geodezyjną
 • tyczenie tras obiektów liniowych,
 • inwentaryzacje powykonawcze inwestycji, budynków, budowli, urządzeń inżynierskich, przewodów pod, nad jak i naziemnych ( telefonicznych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych),
 • pomiary pionowości, osiadań, deformacji budowli,
 • kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji,
 • inwentaryzacje architektoniczne.

Podziały i regulowanie stanu prawnego:

 • kompleksowe podziały nieruchomości wraz ze stabilizacją trwałych znaków granicznych.
 • wznowienia granic nieruchomości
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • przygotowanie dokumentacji do sporządzenia notarialnego aktu sprzedaży.
 • badania ksiąg wieczystych
 • modernizacje ewidencji gruntów, zakładanie ewidencji budynków

Gwarantujemy wysoką jakość, fachowość obsługi oraz krótkie terminy realizacji.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług i do kontaktu z nami.
ul. Bolesława Pobożnego 9
62-800 Kalisz