WIZYTÓWKA FIRMY

INWOD Inżynieria Środowiska Wodnego , Pr...

INWOD Inżynieria Środowiska Wodnego , Pr...

ul. Zielone Wzgórze 18/8, 70-781 Szczecin
branża: budownictwo - drogi chodniki place, budownictwo - sanitarno-hydrauliczne, budownictwo - wielobranżowe/specjalistyczne...

Opis firmy

Tagi: projekty sanitarne, projekty wodno-kanalizacyjne, projekty stacji wodociągowych, projekty oczyszczalni ścieków, operaty wodnoprawne, ochrona środowiska, wnioski o dofinansowanie,
analizy ekonomiczno-finansowe, specyfikacje projektowe i wykonawcze, programy
użytkowo-funkcjonalne
, studia wykonalności, nadzór inwestorski

Firma "INWOD" specjalizuje się w sporządzaniu kompleksowej dokumentacji w zakresie inżynierii sanitarnej związanej z "wodą", a szczególnie w projektach dużych systemów wodno - kanalizacyjnych zawierających rozbudowane sieci, stacje wodociągowe i oczyszczalnie ścieków.

W ostatnich latach biuro podjęło się przygotowania projektów renowacji kanalizacji
metodami bezwykopowymi w warunkach miejskich (Wałcz) i wiejskich
(wieś Przekolno - gm. Pełczyce, pow. Choszczno).

Firma świadczy także usługi w zakresie konsultingu inwestycyjno - technicznego i innych opracowań specjalistycznych takich jak: operaty wodnoprawne, raporty oddziaływania na środowisko, wnioski
o dofinansowanie, analizy ekonomiczno-finansowe przedsięwzięć inwestycyjnych, specyfikacje
projektowe i wykonawcze, programy użytkowo-funkcjonalne, studia wykonalności
wraz z ocenami oddziaływania na środowisko.
Uzupełnieniem działalności firmy jest pełnienie nadzorów inwestorskich.

Prace projektowe są wykonywane przez inżynierów, korzystających z aktualnej wiedzy
technicznej i najnowocześniejszego oprogramowania komputerowego.

W skład naszego działu projektowego wchodzą projektanci wszystkich branż, niezbędnych
do wykonania projektu budowlanego zgodnego z obowiązującymi przepisami.

Zapraszamy do współpracy!!
ul. Zielone Wzgórze 18/8
70-781 Szczecin