WIZYTÓWKA FIRMY

TAX - PAT s.c. Barbara Urbańska - Łuczak...

TAX - PAT s.c. Barbara Urbańska - Łuczak...

ul. Kościuszki 103/1, 61-717 Poznań
branża: nadzór doradztwo obsługa przedsięb., długoterminowe analizy

Opis firmy

Tagi: obsługa prawna, wyceny, wyceny wartości, patentyTAX - PAT s.c. Barbara Urbańska - Łuczak, Jerzy Łuczak  O firmie

  W kancelari Tax-Pat oferujemy pełną pomoc prawną w sprawach własności przemysłowej.

  Oferta obejmuje:

  - reprezentacje podmiotów krajowych i zagranicznych;
  - przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej krajowej, międzynarodowej i wspólnotowej;
  - przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej, redagowanie opisów wzorów użytkowych oraz wynalazków;
  - pomoc w uzyskiwaniu praw wyłącznych przed Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego;
  - prowadzenie spraw spornych;
  - utrzymywanie w mocy praw własności przemysłowej, obsługa prawna w zakresie umów licencyjnych, umów przeniesienia prawa;
  - wycena wartości materialnych i prawnych;
  - wycena wartości znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych dla potrzeb obrotu gospodarczego  Zapraszamy do współpracy!!!

ul. Kościuszki 103/1
61-717 Poznań