WIZYTÓWKA FIRMY

Centrum Kształcenia Kadr Omega.

Centrum Kształcenia Kadr Omega.

ul. Bolesława Prusa 8, 20-064 Lublin
branża: szkolenia edukacja tłumaczenia

Opis firmy

Tagi: szkolenia, organizacja szkoleń, szkolenia wyjazdowe, kursyF.P.H.U. Omega Marcin Kusiak  O firmie

  Od 2006 stale zdobywamy wiedzę i doświadczenie w zakresie organizacji szkoleń. Nieustannie rozszerzamy swoją działalność korzystając z najnowocześniejszych metod kształcenia.

  Współpracujemy z Urzędami Pracy, Lubelską Izbą Rzemieślniczą, Ochotniczymi Hufcami Pracy i firmami prywatnymi w zakresie organizacji szkoleń dla szerokiej gamy słuchaczy: osób bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób opuszczających zakłady karne, młodzieży odbywającej praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy.

  Od 2006 roku z sukcesem realizujemy szkolenia finansowane ze środków Unii Europejskiej ciesząc się zadowoleniem kursantów i wysoką efektywnością nauczania. Mamy duże doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń dla licznych grup uczestników - największy realizowany przez nas projekt szkoleniowy obejmował łącznie około 200 osób.

  Organizujemy również szkolenia wyjazdowe, połączone z procesem integracji kursantów. Oprócz szkoleń przygotowujących do wykonywania pracy (zawody: kucharz małej gastronomii, posadzkarz, malarz-tapeciarz, fryzjer, cukiernik, piekarz, barman, sprzedawca), prowadzimy również szkolenia z zakresu psychologii, autoprezentacji, technik negocjacji i efektywnej sprzedaży, pracy biurowej, marketingu, ekonomii, zagadnień administracyjnych i prawnych.
  Dbając o wysoki standard naszych szkoleń, zatrudniamy wysokiej rangi specjalistów do ich prowadzenia. Nasi wykładowcy i instruktorzy w praktyczny i przystępny sposób przekazują wiedzę i ćwiczą umiejętności z uczestnikami szkoleń - tak, aby po ich zakończeniu byli oni gotowi do efektywnej pracy. Wiedza i umiejętności naszych wykładowców niejednokrotnie potwierdzona jest stopniami naukowymi z zakresu dziedzin, których nauczają, ale przede wszystkim osoby, które mogą pochwalić się tym, że w praktyce zastosowali swoją wiedzę i że przekażą uczestnikom swoje doświadczenia. Jest to gwarancją, że nasi wykładowcy potrafią uczyć - umiejętnie przekazywać wiedzę tak, aby wszystkie zagadnienia były zrozumiałe dla uczestników szkolenia. Wieloletnie doświadczenie naszych trenerów powoduje, że z łatwością dostosowują się do wymagań grupy szkoleniowej, rozpoznają jej potrzeby i dopasowują formę prowadzonych zajęć do bieżącej sytuacji.  KURSY

  Usługi osobiste

  - Fryzjer
  - Krawiec

  Budownictwo i przemysł

  - Technolog robót wykończeniowych
  - Malarz
  - Glazurnik
  - Brukarz
  - Dekarz
  - Cieśla
  - Stolarz
  - Mechanik pojazdów samochodowych

  Branża spożywcza

  - Cukiernik
  - Piekarz
  - Kelner
  - Barman
  - Kucharz małej gastronomii
  - Dekorator cukierniczy
  - Dekoracja stołów

  drowie i uroda

  - Pierwsza pomoc
  - Pielęgnacja dłoni i paznokci
  -Opiekun dzieci, osób chorych, starych i niepełnosprawnych
  - Sprzedawca
  - Obsługa kas fiskalnych
  - Telemarketing
  - Negocjacje handlowe
  - Obsługa klienta
  - Przedstawiciel handlowy

  Inne

  - Szkolenia z zakresu pracy z osobami wykluczonymi społecznie
  - Komputerowe projektowanie terenów zieleni
  - Pielęgnacja terenów zieleni


  Zapraszamy do współpracy!!!

ul. Bolesława Prusa 8
20-064 Lublin