WIZYTÓWKA FIRMY

Wielkopolskie Centrum Audytorsko-Księgow...

Wielkopolskie Centrum Audytorsko-Księgow...

Ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań
branża: finanse rachunkowość

Opis firmy

Tagi: sprawozdania finansowe, audyty projektów, sprawozdań finansowe, badania sprawozdania finansowych, opinie ekonomiczno - finansowe, ekspertyzy, doradztwo podatkoweWielkopolskie Centrum Audytorsko-Księgowe Sp. z o.o  O firmie

  Wielkopolskie Centrum Audytorsko - Księgowe Spółka z o.o. w Poznaniu jest firmą działająca na polskim rynku od 2000 roku.

  Jesteśmy podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zarejestrowanym pod numerem 2394 przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów - zgodnie z ustawą z dnia 7.05.2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77 poz. 649).

  Spółka powstała z inicjatywy biegłych rewidentów posiadających wiedzę i ogromne doświadczenie zawodowe. Coroczne doskonalenie wiedzy zawodowej oraz poznawanie nowych technik rewizji umożliwia dostarczenie naszym klientom produktu finalnego o coraz wyższej jakości.

  Zgodnie z powyższym przeprowadzamy rocznie około 100 badań sprawozdań finansowych, wykonaliśmy wiele opinii dla Sądu Rejestrowego w zakresie raportów rzeczowych wnoszonych do spółek oraz przekształceń spółek, wycen akcji, ekspertyz i analiz, kontroli nakładu prasy, badań sprawozdań komitetów wyborczych.

  Ponadto dokonaliśmy audytu wielu projektów realizowanych z funduszy pochodzących z Unii Europejskiej.

  W ramach swojej działalności prowadzimy również usługowo księgi rachunkowe i podatkowe.

  Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, którego ofertę mamy przyjemność Państwu zaprezentować zatrudnia wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie wielu gałęzi gospodarki narodowej.

  Opinie i raporty z badania sprawozdań finansowych oraz produkty finalne innych usług atestacyjnych podlegają zawsze weryfikacji co zwiększa ich wiarygodność.


  PRZEDMIOT NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

  1. Badanie sprawozdań finansowych w tym również skonsolidowanych
  2. Przeglądy sprawozdań finansowych
  3. Audyt projektów realizowanych z funduszy pochodzących z Unii Europejskiej
  4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych
  5. Ekspertyzy i opinie ekonomiczno - finansowe
  6. Doradztwo podatkowe
  7. Doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości:
  8. Prowadzenie postępowania likwidacyjnego
  9. Działalność wydawnicza i szkoleniowa w zakresie rachunkowości

  ŚWIADCZENIE USŁUG

  Realizacja usług, świadczonych przez Spółkę, odbywa się w oparciu o zawarte umowy. Zadania wynikające z tych umów są realizowane przez biegłych rewidentów z uprawnieniami nadanymi przez KIBR będącymi pracownikami etatowymi i związanymi ze Spółką umowami cywilnoprawnymi.

  Zadania wymagające wiedzy specjalistycznej z różnych dziedzin wykonują zespoły, w skład których oprócz biegłych rewidentów wchodzą rzeczoznawcy i eksperci z określonej dziedziny.

  Pracownicy Spółki oraz osoby współpracujące mają obowiązek ścisłego przestrzegania zasad etyki zawodowej uchwalonej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.


  Zapraszamy do współpracy!!!

Ul. Grunwaldzka 21
60-783 Poznań