WIZYTÓWKA FIRMY

Synik Teresa Centrum Edukacji Dorosłych

Synik Teresa Centrum Edukacji Dorosłych

UL. ŚW. JÓZEFA 26, 87-100 TORUŃ
branża: bhp bezpieczeństwo pracy, szkolenia edukacja tłumaczenia

Opis firmy

Tagi: kształcenie, placówka edukacyjna, centrum edukacji, edukacja, certyfikaty i szkoleniaCENTRUM EDUKACJI DOROSŁYCH Teresa Synik  O firmie:

  Dnia 26 czerwca 2008 r. Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty przyznał Niepublicznej Placówce Kształcenia Ustawicznego Centrum Edukacji Dorosłych akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych: - Kurs "Technologia informacyjno - komunikacyjna - edukacja przyszłości". Dla placówki edukacyjnej oznacza to potwierdzenie wysokiej jakości świadczonych usług i możliwość wystawiania uczestnikom kursów i szkoleń certyfikatów, honorowanych w Polsce i zagranicą.

  Nasza instytucja zrealizowała następujące projekty:

  - "Technologia informacyjno-komunikacyjna - edukacja przyszłości"
  - "Technik BHP - dobry zawód - pewna przyszłośc"
  - "Współczesna technika wymaga mechatronika"
  - "Kompleksowe szkolenie pracowników firm AMJ Afficio i NE z Chełmży kluczem do ich rozwoju"
  - "Euro pracownik - zintegrowany pakiet szkoleń dla pracowników OBRUSN"
  - "Kończę Liceum - zakładam własną firmę"  Baza dydaktyczna

  Centrum Edukacji Dorosłych w Toruniu dysponuje własnym budynkiem, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne. Jest on przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Budynek Centrum jest przyjaznym miejscem, w którym znajdują się przestronne pracownie oraz sale dydaktyczne.

  Wyposażenie pracowni pozwala na prowadzenie zajęć nie tylko w formie teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej. Dzięki temu nasi słuchacze realizują wiele godzin ćwiczeń.

  Centrum Edukacji Dorosłych chcąc jak najlepiej przygotowywać słuchaczy oraz absolwentów do pracy w obecnych realiach współpracuje z wieloma instytucjami umożliwiającymi im jak najlepszy start.

  Centrum jest ośrodkiem egzaminacyjnym ECDL, dzięki współpracy z PTI. Umożliwia wszystkim chętnym zdawanie egzaminów w celu uzyskania certyfikatu cennego w oczach wszystkich pracodawców w całej Unii Europejskiej. Certyfikat ten to tzw. komputerowe prawo jazdy potwierdzające posiadane umiejętności informatyczne.

  Centrum przygotowane jest też do zewnętrznych egzaminów z przygotowania zawodowego. Uzyskaliśmy status ośrodka egzaminacyjnego przeprowadzającego część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Dzięki temu nasi słuchacze zdają egzamin w sposób mniej stresujący, bo w znanym otoczeniu.

  Ponadto Nasi słuchacze odbywają praktyki i zajęcia praktyczne w sprawdzonych i renomowanych placówkach i instytucjach. Zaliczają się do nich, m.in. Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu, Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu, Szpital Miejski w Toruniu, Przychodnia Rehabilitacyjna Revita w Toruniu, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Toruniu, a także sanatoria w Ciechocinku i Inowrocławiu.  Dlaczego warto uczyć się w CED?

  - Perspektywiczne zawody dostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy
  - Możliwość nauki w formie dziennej, wieczorowej i zaocznej
  - Własny budynek szkoły w Toruniu przystosowany dla osób niepełnosprawnych
  - Budynki szkół zlokalizowane w centrach miast
  - Dokumenty państwowe potwierdzające kwalifikacje
  - Konkurencyjne czesne
  - Korzystny program rabatów
  - Profesjonalna kadra pedagogiczna
  - Stypendia dla najlepszych słuchaczy
  - Legitymacje uprawniające do wielu zniżek
  - Zaświadczenia do ZUS, KRUS oraz innych instytucji
  - Praktyki zawodowe w renomowanych firmach, placówkach i instytucjach
  - Praca w CED dla słuchaczy i studentów
  - Komfortowe warunki nauki
  - Miła atmosfera
  - Dziennik elektroniczny
  - Platforma do kształcenia na odległość (e-learning, b-learning)

  Wykładowcy

  Dobór kadry pedagogicznej nie jest przypadkowy. Nasi wykładowcy to pasjonaci, a przede wszystkim praktycy z wieloletnim doświadczeniem w kształceniu młodzieży i dorosłych. Wszystko to gwarantuje niezmiennie od lat najwyższą jakość kształcenia Szkół Centrum Edukacji Dorosłych.

  Zapraszamy do współpracy!

UL. ŚW. JÓZEFA 26
87-100 TORUŃ