WIZYTÓWKA FIRMY

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Śr...

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Śr...

ul.Łódzka 210, 62-800 Kalisz
branża: budownictwo - ciepłownictwo, budownictwo - drogi chodniki place, budownictwo - sanitarno-hydrauliczne...

Opis firmy

Tagi: inżynieria środowiska, sieci wodno-kanalizacyjne, sieci wodociągowe, przepompownia ścieków, dokumentacja projektowa
Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska "PRIMEKO"

PRIMEKO - Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska - jest firmą świadcząca kompleksowe usługi z zakresu instalacji oraz sieci wodno-kanalizacyjnych, zarówno dla klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych już od 1995 roku.

Posiadamy olbrzymie doświadczenie w projektowaniu i niezbędną wiedzę techniczną na temat obowiązujących przepisów prawa związanego z budownictwem i ochroną środowiska. Działamy głównie na terenie województwa wielkopolskiego oraz łódzkiego. Mamy konieczne uprawnienia budowlane do pełnienia nadzorów budowlanych oraz funkcji kierownika budowy branży sanitarnej.

Nasze biuro jest także w pełni wyposażone w najnowszy sprzęt wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem wspomagającym projektowanie. Nasze doświadczone zaplecze kadrowe jest gwarantem wykonania usług terminowo, fachowo a przede wszystkim na najwyższym poziomie.

Podczas wykonywania naszych zadań współpracujemy z szeregiem specjalistów z takich branż jak: elektryczna, telekomunikacyjna, drogowa czy konstrukcyjno-budowlana.

Szereg zrealizowanych inwestycji świadczy o potencjale firmy, wysokiej jakości prac i zadowoleniu inwestorów, do grona których możecie Państwo dołączyć.

Oferta firmy:

Wykonujemy kompletne dokumentacje projektowe w zakresie:

- sieci wodociągowych
- przyłączy wodociągowych od sieci do odbiorcy
- sieci kanalizacyjnych: sanitarnych, deszczowych, tłocznych, grawitacyjnych, ciśnieniowych i podciśnieniowych
- przyłączy kanalizacyjnych od sieci do odbiorcy
- przepompowni ścieków
- oczyszczalni ścieków
- przydomowych oczyszczalni ścieków
- ujęć wód podziemnych
- stacji uzdatniania wody
- budownictwa hydrotechnicznego
- melioracji
- regulacji i odbudowy rzek
- odwodnień
- stawów ziemnych
- zbiorników retencyjnych
- składowisk odpadów i zagopodarowania
- zakryć rowów i cieków wodnych
- operaty wodnoprawne:
- drogi: gminne, powiatowe, wewnętrzne
- chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, ciągi komunikacyjne
- inżynieria i organizacja ruchu

Wykonujemy:

- kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne, dokumentacje przetargowe
- nadzory autorskie i inwestorkie
- kierownictwo budowami
- studia wykonalności, techniczno-ekonomiczno-środowiskowe
- koncepcje projektowo-przestrzenne
- raporty oddziaływania na środowisko
- doradztwo techniczne

Nasz skład projektowy:

- Jarosław Grzelak - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych - jaroslaw.grzelak@primeko.com.pl
- Bolesław Grzelak - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczeń w specjalności wodno-melioracyjnej - biuro@primeko.com.pl
- Marek Matusiak - Projektant - marek.matusiak@primeko.com.pl
- Łukasz Cholewa - Projektant - lukasz.cholewa@primeko.com.pl

Zapraszamy do współpracy!
ul.Łódzka 210
62-800 Kalisz