WIZYTÓWKA FIRMY

Katarzyna Kudyba Centrum Szkoleń Profila...

Katarzyna Kudyba Centrum Szkoleń Profila...

UL. ŚW. FILIPA 23 lok.4 31-150 Kraków
branża: szkolenia edukacja tłumaczenia

Opis firmy

Tagi: centrum szkoleń profilaktycznych, szkolenia, warsztaty, treningi, kadry pomocy społecznej
Katarzyna Kudyba Centrum Szkoleń Profilaktycznych EDUKATOR

Centrum Szkoleń Profilaktycznych Edukator – specjalizujemy się w szkoleniach kierowanych do Kadr Pomocy Społecznej, współpracujemy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej woj. śląskiego, jak również z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołami Interdyscyplinarnymi ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z terenu całego kraju. To, co nas wyróżnia to wiedza i doświadczenie w pracy z Klientami Pomocy Społecznej. Nasi trenerzy to wysoko wykwalifikowani praktycy, którzy dzielą się swoimi umiejętnościami wzbogacając je o ciekawe i nowatorskie techniki szkoleniowe.

Oferta:


  • Szkolenia

  • Warsztaty

  • Treningi

  • Profilaktyka

Kadra Centrum Szkoleń Profilaktycznych EDUKATOR:

Katarzyna Kudyba – właściciel i założyciel Edukatora, pedagog resocjalizacyjny, trener profilaktyk

Jestem absolwentką pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pedagogiem z doświadczeniem zawodowym jako trener w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym procedury „Niebieska Karta”. Od kilku lata aktywnie działam w obszarze rozwoju osób związanych zawodowo z administracja publiczną. Współprowadzę szkolenia w zakresie zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze specjalistami z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Posiadam kilkutysięczno godzinne doświadczenie pracy z grupą, zarówno dorosłymi jak i dziećmi i młodzieżą. Określam się mianem profilaktyka z krwi i kości, traktującego swoją pracę, jako przyjemności. Pracuje z Ludźmi i dla Ludzi.

Monika Wójcik – Przybyłowicz – dyrektor ds. merytorycznych, coach, trener, doradca zawodowy

Jestem absolwentka pracy socjalnej, pedagogiki resocjalizacyjnej i rehabilitacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych. Aktywnym coachem i doradcą zawodowym, aktualnie pracuje w Biurze Karier i Promocji Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzę warsztaty i szkolenia dla różnych grup zawodowych m.in.; dla studentów, nauczycieli, pracowników socjalnych, bezrobotnych. Swoje bogate doświadczenie zdobyłam pracując jako trener/profilaktyk tworząc i prowadząc zajęcia z szeroko pojętej profilaktyki.

Katarzyna Grygny – specjalista ds. szkoleń.

Jestem absolwentką UJ na kierunkach pedagogika szkolna i animacja społeczno – kulturowa. W okresie studiów aktywnie współpracowałam w ramach działalności Samorządu Studentów UJ, dzięki czemu pogłębiłam zdolności organizacyjne, społeczne i przywódcze. Byłam także wolontariuszką w corocznej akcji Szlachetna Paczka, podczas której prowadziłam audyt z zakresu kwalifikacji rodzin do projektu na poziomie ogólnopolskim oraz kontrolę przestrzegania standardów doboru rodziny do projektu. Ponadto od kilku lat w okresie wakacji pracuję jako wychowawca kolonijny z dziećmi i młodzieżą na wszystkich szczeblach edukacji, organizując im czas w sposób aktywny i twórczy poprzez przeprowadzenie warsztatów, gier terenowych, zajęć integracyjnych, konkursów tematycznych. Zatem praktyczne działanie nie jest mi obce. Otwartość na drugiego człowieka pozwala mi nieustannie rozwijać umiejętności komunikacyjne, dlatego też w CSP Edukator jestem odpowiedzialna za pozyskiwanie nowych klientów oraz kontakt z klientami stałymi. W codziennej pracy przyświeca mi cel budowania dobrych relacji z klientami opartych na wzajemnym szacunku i życzliwości.

Zapraszamy do współpracy!
UL. ŚW. FILIPA 23 lok.4 31-150 Kraków