WIZYTÓWKA FIRMY

i-projekt ŁUKASZ KŁAK

i-projekt ŁUKASZ KŁAK

ul. Czajki 3/12 ,44-122 Gliwice
branża: budownictwo - obsługa, projektowanie/dokumentacja/architektura

Opis firmy

Tagi: projekty sieci, projekty instalacji gazowych, projekty instalacji kanalizacyjnych, projekty instalacji ciepłowniczych, nadzory inwestorskie
i-projekt ŁUKASZ KŁAK

Firma i-projekt zajmuje się projektowaniem sieci, przyłączy i instalacji gazowych, wodnych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych. Od kilku lat działa na obszarze całej aglomeracji śląskiej. Obsługuje inwestorów prywatnych, przedsiębiorstwa ciepłownicze, wodno-kanalizacyjne, zakłady gazownicze oraz urzędy miast i gmin.

Wykonujemy również dokumentacje urządzeń i zbiorników pod dyrektywę ciśnieniową do przekazania pod nadzór UDT. Przedsiębiorstwo wykonuje również projekty instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) takich jak biogazownie, farmy fotowoltaiczne, oświetlenie hybrydowe. Dla realizowanych projektów opracowuje studium wykonalności i wnioski aplikacyjne o dofinansowanie.

Celem działania firmy i-projekt jest stworzenie najbardziej optymalnego rozwiązania projektowego wyżej wymienionych urządzeń technicznych zgodnie z obowiązującym prawem, wymogami technicznymi, planowanym budżetem i terminem realizacji. Potwierdzeniem jakości usług, rzetelności oraz poprawności ich wykonania potwierdza fakt, że firma prowadzi również nadzory inwestorskie.

Oferta:

W ramach swojej oferty firma i-projekt proponuje współpracę w zakresie:

Sieci, przyłącza, instalacje:

- projektowania sieci i przyłączy: gazowych, wodnych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych,
- projektowania instalacji: gazowych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji,
- projektowanie stacji gazowych I° i II° (pomiarowych, redukcyjnych i redukcyjno-pomiarowych gazu),
- projektowania kotłowni oraz wymiennikowni cieplnych,
- prowadzenia nadzorów inwestorskich,

Dokumentacje urządzeń i zbiorników ciśnieniowych pod dyrektywę ciśnieniową:

- rurociągi (rury, kształtki, połączenia),
- zbiorniki stałe,
- odtworzenia dokumentacji technicznych niezbędnych do przekazania pod nadzór Urzędu Dozoru Technicznego,

Odnawialne Źródła Energii:

- projekty biogazowni rolniczych,
- farmy fotowoltaiczne,
- oświetlenie hybrydowe,

Zapraszamy do współpracy!
ul. Czajki 3/12
44-122 Gliwice