WIZYTÓWKA FIRMY

Agencja Ochrony SFINKS

Agencja Ochrony SFINKS

Skłodowskiej 8, 99-302 Kutno
branża: ochrona osób mienia konwojowanie, systemy alarmowe i p.poż.

Opis firmy

Tagi: agencja ochrony, ochrona obiektów, ochrona osób, konwojowanie wartości pieniężnych, monitoring
Agencja Ochrony SFINKS

Agencja Ochrony "SFINKS" powstała w 1993 roku. Jest firmą prywatną. Podstawowym zamiarem agencji jest działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa w zakresie przewidzianym prawem. Właścicielem firmy jest osoba fizyczna posiadająca 35-letnie doświadczenie w branży.

Agencja "SFINKS" oferuje kompleksowe usługi w zakresie:
  • ochrony obiektów
  • ochrony osób
  • ochrony i konwojowania wartości pieniężnych
  • monitoringu

Środki realizacji zadań:

Agencja "SFINKS" posiada odpowiednio przygotowaną kadrę, którą cechuje właściwa postawa etyczno-moralna dająca gwarancję rzetelnego świadczenia usług.

Pracownicy:
- są w wieku 25-50 lat,
- posiadają licencję (przy zatrudnieniu na obiektach podlegających szczególnej ochronie i konwoju),
- nie są karani (potwierdzone odpowiednim dokumentem),
- posiadają nienaganne opinie i udokumentowany przebieg dotychczasowej pracy
- cechują się dobrym stanem zdrowia (potwierdzony badaniami dokonanymi przez uprawnionych lekarzy)

Wyposażenie:
- własne, mobilne pomieszczenia dla pracowników ochrony
- umundurowanie zgodne z przepisami o ochronie osób i mienia,
- wyposażenie w odpowiednie dopuszczalne środki przymusu,
- środki łączności - profesjonalne (częstotliwość z Agencji Regulacji Telekomunikacji),
- broń palna, kamizelki kuloodporne, hełmy (w przypadku konwoju wartości),
- latarki,
- telewizja przemysłowa (przy ochronie obiektów przemysłowych i indywidualnych osób),
- monitoring obiektów,
- odpowiednio przystosowane i oznakowane samochody służbowe,
- stosowane są też odpowiednie systemy alarmowe - wg życzeń zleceniodawcy

Zapraszamy do współpracy!
Skłodowskiej 8
99-302 Kutno