WIZYTÓWKA FIRMY

FOL-BUD Marek Targosz

FOL-BUD Marek Targosz

ul. Cieszyńska 78, 43-445 Dzięgielów
branża: utylizacja odpadów oczyszczalnie

Opis firmy

Tagi: uszczelnianie folią, geoizolacja, geomembrany, folia PEHD, folia PCV
FOL-BUD Marek Targosz

Zajmujemy się kompleksowym wykonywaniem izolacji obiektów z wykorzystaniem geomembran z folii PEHD i PCV.

Stosowane przez nas najwyższej jakości materiały geoizolacyjne (folie izolacyjne, geomembrany) nie ulegają biodegradacji oraz są odporne na większość środków chemicznych, dzięki czemu są z powodzeniem stosowane w geoizolacji takich obiektów budowlanych/hydrotechnicznych jak zbiorniki wodne, oczyszczalnie ścieków, stacje benzynowe, wysypiska śmieci czy placów demontażu samochodów.

Wszystkie stosowane przez naszą firmę materiały posiadają aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej.

Oprócz najwyższej jakości materiałów renomowanych firm, dysponujemy również najwyższej jakości sprzętem do zgrzewania folii renomowanej szwajcarskiej firmy Leister.

Naszą dewizą jest realizacja każdego zamówienia w jak najkrótszym czasie.

Pełna oferta handlowa oraz pełny zakres usług w ramach uszczelniania i zgrzewania dostępna jest telefonicznie.

Warunki współpracy, dodatkowe rabaty, forma i termin płatności ustalamy indywidualnie.

Zakres działalności

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie zapewniamy kompleksową realizację przy geoizolacji następujących obiektów:

 • zbiorniki i oczka wodne
 • zbiorniki p. pożarowe
 • stacje i bazy paliw
 • oczyszczalnie ścieków
 • składowiska odpadów
 • tace zbiorników paliwowych i innych substancji niebezpiecznych
 • rowy melioracyjne
 • kolejowe bocznice przeładunkowe i place manewrowe
 • ściany zabezpieczone ścianką szczelną
 • drogi i autostrady
 • niecki transformatorów
 • wały przeciwpowodziowe
 • płaszcze zbiorników paliwowych
 • wanny szczelne
 • ochrona budowli betonowych przed korozją
 • wiadukty, estakady, fundamenty wymagające izolacji przeciwwilgociowych
 • obiekty hydrotechniczne - uszczelnienie, odwodnienie, zabezpieczenie
 • place załadunkowo-rozładunkowe substancji szkodliwych

Stosowane materiały

Geomembrana - to szczelna bariera (zazwyczaj polietylen o wysokiej gęstości) chroniąca warstwy gruntu leżące poniżej zbiornika. Izolacja może być wykonana z folii PCV, PEHD. Geomembrana jest nieprzesiąkliwa, wysoce odporna na przebicia, odporna na czynniki chemiczne (kwasy i zasady oraz związki ropopochodne). Geomembrana posiada dużą giętkość i bardzo dobrą zgrzewalność. Geomembrany są nie szkodliwe dla środowiska, mogą mieć kontakt z wodą pitną. W celu geomembrany przed uszkodzeniem mechanicznym stosujemy geowłókniny ochronne.

Geowłóknina - ma zastosowanie jako wzmocnienie i separacja słabego podłoża nasypów w celu poprawy jego stateczności oraz przyspieszenia konsolidacji. Z geowłókniny wykonuje się warstwy rozdzielające miedzy gruntami lub kruszywami o różnym uziarnieniu oraz warstwy podkładowe utrzymujące grunt pod geosiatkami, georusztami, gabionami, przy budowie wzmocnionych skarp i nasypów. Służą do osłony systemów drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed zamuleniem gruntem drobnoziarnistym. Osłaniają uszczelnienia z geomembrany przed uszkodzeniem mechanicznym.

Geosiatka - stosowana jest jako wzmocnienie słabego podłoża nasypów komunikacyjnych i wałów ochronnych, wzmocnienie górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych oraz dolnych warstw podbudowy podatnej w celu zmniejszenia zużycia materiałów kamiennych lub wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni. Umożliwiają budowę zbrojonych nasypów i konstrukcji oporowych. W związku z tym, że geosiatka spełniają funkcję wzmocnienia gruntu poprzez "zazębianie" oczek ze współpracującym kruszywem istotny jest zarówno dobór parametrów geosiatki jak i odpowiednie dobranie frakcji kruszywa, z którym siatka ma tworzyć układ mechaniczny. Geosiatki nie spełniają funkcji separacyjnych ani filtracyjnych, stąd w koniecznych przypadkach należy stosować także geowłókninę.

Geokrata - dzięki trwałości, lekkości i dobrym właściwościom mechanicznym trzykrotnie obniża koszty wzmacniania i utwardzania powierzchni gruntu.Idea stosowania geokraty to zachowuje krajobrazu w możliwie niezmienionym, naturalnym stanie, dzięki zamknięciu zasypowych materiałów konstrukcyjnych wewnątrz lekkiego i elastycznego geosyntetyku. Główne zastosowanie geokraty to stabilizacja i wzmacniania gruntów.


Zapraszamy do współpracy!
ul. Cieszyńska 78
43-445 Dzięgielów