WIZYTÓWKA FIRMY

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w...

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w...

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4, 71-332 Szczecin

Opis firmy

Tagi: szkoła wyższa, szczecin, administracja, studia podyplomowe
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP) w Szczecinie jest trzyletnią, niepubliczną wyższą szkołą zawodową, po ukończeniu której absolwenci uzyskują tytuł licencjata.

Uczelnia na podstawie zarządzenia nr DNS 3-0145-119/2/AM/95 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 1995 r. została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 58. (W dniu 24 maja 2011 r. numer w rejestrze został zmieniony na 57.). Państwowa Komisja Akredytacyjna w Uchwale Nr 1016/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie jakości kształcenia na kierunku "administracja" na poziomie studiów pierwszego stopnia wydała WSAP ocenę pozytywną.

Założycielem Szkoły jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, która działając od 1990 roku wspiera rozwój administracji publicznej w Polsce poprzez szeroko zakrojoną działalność edukacyjno-szkoleniową. WSAP jest uczelnią jednowydziałową i kształci na kierunku administracja.

Zajęcia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy i wybitni praktycy administracji. Program Szkoły obejmuje praktyki zawodowe w kraju i za granicą. Szkoła prowadzi również studia podyplomowe oraz organizuje badania nad rozwojem samorządu terytorialnego. Nauka w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie jest odpłatna. Bliższe informacje na temat nauki i toku studiów uzyskać można telefonicznie pod numerami tel.: (91) 486-15-42, 486-15-45 oraz 489-94-71 lub osobiście w siedzibie Szkoły.

Podstawową misją naszej szkoły jest kształcenie kadr administracji publicznej i gospodarczej wyróżniających się dobrym przygotowaniem profesjonalnym i wysokim poziomem etycznym, gotowych do odpowiedzialnego wypełniania służebnej roli wobec lokalnych wspólnot obywateli.

Celem, do którego dążymy jest ukształtowanie nowoczesnego korpusu służby cywilnej w administracji samorządowej, a także wykształcenie kadr gospodarczych przygotowanych do współpracy ze środowiskiem gminnym.

Z naszymi partnerami organizujemy seminaria, praktyki zawodowe i wymianę studentów. Osiągnięciu wysokiej efektywności nauczania służą metody dydaktyczne aktywizujące słuchaczy i budujące atmosferę partnerskich, twórczych stosunków w społeczności akademickiej.

Naszą ambicją jest stworzenie środowiska zaangażowanego w sprawy regionu, inspirującego budowę społeczeństwa obywatelskiego, służącego idei integracji europejskiej, tworzącego wzorce podstaw otwartych, odpowiedzialnych, etycznych.

Serdecznie zapraszamy do studiów w naszej uczelni!
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4
71-332 Szczecin